Nieuws

Home/Nieuws

Onderzoek: zet in op taal& toekomst jonge vluchtelingen

"Talent van jonge vluchtelingen te vaak onbenut," kopte het KIS naar aanleiding van een recent onderzoek. Uit dat onderzoek blijkt dat een taalachterstand onder jonge vluchtelingen hun studieloopbaan in de weg staat. Het Begint met Taal herkent deze geluiden en heeft daarvoor een methodiek ontwikkeld: Taal& Toekomst.

9 augustus 2017|Nieuws|

E-coaching: aanmeldingen voor taalvrijwilligers geopend

Lijkt het je wel wat om online getraind te worden door jouw persoonlijke e-coach? Dan hebben wij goed nieuws. De aanmeldingen voor ons e-coachproject zijn geopend! Als taalvrijwilliger word je 6 weken lang begeleid door een e-coach. Zo verbeter jij je coachingsvaardigheden en kun je migranten nog beter ondersteunen. Meer weten? Lees verder en meld je aan!

9 augustus 2017|Nieuws|

Het Begint met Taal ontvangt donatie van Stimulansz

Afgelopen week kregen wij een blij telefoontje: Stimulansz steunt de missie van Het Begint met Taal en wil graag bijdragen aan ons belangrijke werk. Haar medewerkers dragen Het Begint met Taal een warm hart toe en hebben gestemd voor een donatie aan onze organisatie. Lees meer over waarom zij ons steunen en hoe jij ons kunt steunen.

9 augustus 2017|Nieuws|

Minder ‘wij-zij’, hoe krijg je dat voor elkaar?

Hoe versterken gemeenten de sociale binding om polarisatie tussen bevolkingsgroepen tegen te gaan? KIS organiseerde in samenwerking met gemeente Utrecht een kennisatelier met gemeenten en maatschappelijke organisaties om antwoord te vinden op die vraag. 'Goed kunnen omgaan met diversiteit is een voorwaarde om de binding tussen mensen te versterken.'

27 juli 2017|Nieuws|

Taalschool zet vrijwilligers in: “Taalcontact, daar gaat het om!”

Bij het Ster College in Eindhoven ondersteunen taalvrijwilligers de cursisten. Zij vullen daarmee het werk van de professionele docent aan. EPALE sprak met directeur Frans Ritzen en vrijwilligerscoördinator Marleen Hermus. Waarom kozen zij voor deze manier van werken?

Position paper gemeenten: Taalcoaching is onmisbaar!

Het Begint met Taal zet zich in om de bekendheid van taalcoaching te vergroten. Daarom vragen wij aandacht voor taalcoaching in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Wij bieden een prachtig position paper voor ieder die bij lokale politieke partijen het belang van taalcoaching wil aantonen.