Berenschot publiceert derde onderzoek naar taalonderwijs Oekraïners in Nederland

26 feb, 2024

Adviesbureau Berenschot heeft in opdracht van het ministerie van OCW een derde en laatste monitoringsonderzoek uitgevoerd naar taalonderwijs voor volwassen Oekraïners in Nederland. Daarin wordt onder meer geconcludeerd dat de combinatie van formeel en informeel de taal leren vaker benut wordt. 

Het ministerie van OCW wil met het onderzoek zicht krijgen op de vraag naar taalonderwijs voor volwassen ontheemden uit Oekraïne, de omvang en vorm van het onderwijsaanbod, de manier waarop dit door gemeenten georganiseerd wordt en of de middelen toereikend zijn om te voldoen aan de vraag. 


Van specifiek naar algemeen taalonderwijs

Het onderzoek omvat in totaal drie metingen: een in november 2022, een in mei 2023 en de laatste in november 2023. Aan de derde meting droegen 62 gemeenten en 52 onderwijsaanbieders bij. Een van de belangrijkste ontwikkelingen ten opzichte van de eerdere metingen is dat er een verschuiving zichtbaar is van taalonderwijs specifiek voor de doelgroep naar algemeen onderwijs dat ook geschikt is voor nieuwkomers. Daarnaast zijn gemeenten volgens Berenschot positiever over de toereikendheid van de financiële middelen dan bij eerdere metingen.

Formeel versus informeel

De onderzoeken laten zien dat het informeel oefenen van de Nederlandse taal voor Oekraïeners van groot belang is. Voor het oefenen van de taal én om in contact te komen met Nederlanders. Belangrijke bevinding van het derde onderzoek is ook dat er een verschuiving is van non-formeel aanbod met vrijwilligers naar formeel aanbod met professionals. In het rapport staat hierover: "Gemotiveerde deelnemers willen graag ook een certificaat of diploma kunnen behalen en zijn intussen toe aan ‘gevorderde’ taaltrainingen. Daarmee neemt de vraag naar professioneel of formeel taalonderwijs verder toe." En dat is goed nieuws, want het leren van een tweede taal is het meest succesvol als je taalles combineert met oefenen in de praktijk. 

Vraag is groot

Het onderzoek laat tenslotte ook zien dat in het overgrote deel van de ondervraagde gemeenten (98%) een vorm van taalonderwijs wordt aangeboden aan Oekraïense ontheemden en dat de vraag onverminderd groot is. 

Dat de vraag groot is merken we ook bij het programma Kletsmaatjes, waarbij taalvrijwilligers online de Nederlandse taal oefenen met nieuwkomers, onder wie ook veel Oekraïeners. 

Download het onderzoeksrapport hier


Gerelateerde berichten:

De staat van de Nederlandse volwasseneneducatie
Meer aandacht nodig voor Nederlandse taal
Jaarverslag 2023
>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.