Het Begint met Taal lanceert 10 succesfactoren

Stichting Het Begint met Taal lanceerde vandaag 10 succesfactoren voor succesvolle én leuke taalcoaching. De lancering vond plaats tijdens het Tel mee met Taal Congres in Utrecht. Met de succesfactoren wil Het Begint met Taal laten zien wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van taalcoaching. Ook krijgen coördinatoren handvatten om nog meer impact te maken met hun taalcoachactiviteiten.

13 februari 2020|

Routekaart inburgering: met de gemeente in gesprek

Probiblio heeft een digitale routekaart inburgering ontwikkeld voor bibliotheken in Noord en Zuid Holland. Met deze routekaart breng je als bibliotheek in kaart welk specifieke aanbod jouw bibliotheek heeft rondom integratie. Daarnaast helpt het tijdens gesprekken met je gemeente over het nieuw te vormen beleid. De routekaart is ook handig voor taalvrijwilligers: zo zien ze in één oogopslag hoe het inburgeringsproces verloopt. 

11 februari 2020|

Integratie in Denemarken – Erasmus+ studiereis

Wat kunnen we leren van de Deense aanpak op het gebied van integratie? En: hoe slagen Deense maatschappelijke organisaties erin een brede groep van vrijwilligers aan te spreken? Om een antwoord te vinden op deze vragen maakte Het Begint met Taal van 11 t/m 14 november 2019 met steun vanuit Erasmus+ een studiereis naar Denemarken. We delen graag de kennis die we hier opdeden met jou.

21 januari 2020|

ToTa als vervanging Match voor het Leven

Om de huidige gebruikers van het systeem Match voor het Leven, het registratiesysteem dat eind april 2020 stopt, tegemoet te komen heeft Stichting Het Begint haar Tool voor Taalcoaching iets aangepast. Hierdoor kunnen taalhuizen en bibliotheken de ToTa nu ook gebruiken voor vrijwilligersondersteuning aan Nederlandstalige laaggeletterden (NT1).

20 januari 2020|

De combinatie van formeel- en non-formeel in de inburgering

Vanaf januari 2021 gaat de nieuwe wet inburgering in. Om gemeenten te ondersteunen bij de invoering heeft SZW de handreiking 'van Beleid naar Inkoop in de Inburgering' ontwikkeld. Goed nieuws voor taalcoaching: de combinatie van formeel en non-formeel onderwijs wordt als goed voorbeeld genoemd. Het is belangrijk om naast het leren in de klas het geleerde in de praktijk te brengen, te oefenen en 'kilometers' te maken.  

6 januari 2020|

Het Begint met Taal verwelkomt haar 400ste taalcoachlocatie

Het taalcoachproject van Humanitas Almere is precies de 400e locatie die zich bij het snelgroeiende netwerk van Stichting Het Begint met Taal aansluit. Projectleider Sandra Trbovic werd daarmee gefeliciteerd door taalambassadeur Jamal Najib en directeur Sylvia de Groot Heupner. Jamal bevestigt: “Als nieuwkomer heb je navigatie nodig om je weg te vinden en de taal te oefenen. Taalvrijwilligers zijn daarbij zo belangrijk.”

18 december 2019|

100 jonge nieuwkomers kiezen voor Taal & Toekomst

Zo'n 100 jonge nieuwkomers deden via Het Begint met Taal mee aan het programma Taal & Toekomst. Taalcoachorganisaties in zeven steden begeleidden hen in een speciaal taalcoachprogramma waarmee ze hun kansen op een baan, stage of opleiding vergrootten. Daarmee is het programma Taal & Toekomst ook een mooie aanvulling op de onderwijsroute in de nieuwe inburgeringswet.

16 december 2019|

Taal op de Werkvloer: Werkgeversbijeenkomst geslaagd

Taal op de werkvloer en andere praktische aspecten van etnisch-inclusief werkgeven: tijdens de geslaagde netwerkbijeenkomst op 2 december 2019 gingen werkgevers hierover in gesprek. Wil jij in jouw bedrijf laagdrempelig en onder begeleiding anderstalige toptalenten ontmoeten? Meld je aan voor een 6-weeks traject met Eigen Kracht!

5 december 2019|