Taalvrijwilligers zijn van grote meerwaarde voor anderstaligen die de taal leren. Ze helpen gemotiveerde anderstaligen bij het oefenen van gesprekjes. Of ondersteunen bij de inburgering. Taalvrijwilligers zijn er in verschillende soorten en maten. Hoe bepaal je als coördinator welke rol het meest geschikt is voor wie? Welke ondersteuning bied je vrijwilligers? Het internationale Erasmus+ project VIME geeft antwoord op deze vragen.

Een gouden combinatie

Anderstaligen hebben de Nederlandse taal nodig om mee te kunnen doen. Bijvoorbeeld om hun kinderen te ondersteunen, werk te vinden en te integreren in de lokale gemeenschap. Een taal leer je niet alleen op school tijdens formele taallessen. Oefenen in de praktijk is ook heel belangrijk. Onderzoek laat zien dat taalvrijwilligers zorgen dat anderstaligen hun taalkennis vergroten. Anderstaligen voelen zich minder eenzaam en nemen actiever deel aan de samenleving na een taalcoachtraject. Kortom: goede taallessen op school én oefenen in de praktijk met een taalvrijwilliger is een gouden combinatie.

De belangrijkste rollen van taalvrijwilligers

In het project onderzochten we in welke rollen taalvrijwilligers effectief zijn. Welke taken vervullen vrijwilligers? Een taalvrijwilliger kan heel gericht oefenen bij het verbeteren van de spreekvaardigheid. Taal kan ook als middel dienen om samen activiteiten te ondernemen. Of een vrijwilliger ondersteunt de docent extra in de klas. Per rol hebben we onderzocht welke training het beste bij een vrijwilliger past. Dit hangt af van de achtergrond van de vrijwilliger en van welke rol hij/zij inneemt. 

We ontwikkelden o.a. de volgende producten:

  • Een model met een beschrijving van de rollen en competenties van vrijwilligers;
  • Screeningsmiddelen;
  • (Verwijzingen naar) trainingsmodules voor vrijwilligers;
  • Een model voor beleidsontwikkeling.

Je kunt hier de definitieve producten in het Engels downloaden.
De Nederlandstalige documenten kun je downloaden via onderstaande buttons:

VIME model
Intake vrijwilligers
Intake anderstaligen
Vragenlijst vrijwilligers
Model Beleidsontwikkeling
Flyer voor NT2 docenten

Partners

In dit Erasmus+ project werkten we samen met:

VIME wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ministerie van OCW
Fonds 21