VIME model

Voor nieuwkomers zijn taalvrijwilligers van onschatbare waarde. Ze helpen bij het oefenen van gesprekjes en slaan de brug naar de praktijk. Een goede samenwerking tussen formeel, non-formeel leren en sociale activiteiten is essentieel. Nieuwkomers leren daardoor sneller de taal, krijgen meer zelfvertrouwen en er ontstaat meer begrip tussen nieuwkomers en vrijwilligers.

Houd je je als gemeente, taalschool of taalcoachorganisatie bezig met beleid voor nieuwkomers? Benut het VIME-model en combineer alle domeinen.

De ideale combinatie

Nieuwkomers - zoals inburgeraars, laaggeletterden en arbeidsmigranten - hebben de Nederlandse taal nodig om mee te kunnen doen. Bijvoorbeeld om hun kinderen te ondersteunen, werk te vinden en te integreren in de lokale gemeenschap. Onderzoek laat zien dat taalvrijwilligers zorgen dat nieuwkomers hun taalkennis vergroten. Anderstaligen voelen zich minder eenzaam en nemen actiever deel aan de samenleving na een taalcoachtraject. Kortom: goede taallessen op school én oefenen in de praktijk met een taalvrijwilliger is de ideale combinatie.

VIME model 2024

De belangrijkste rollen van taalvrijwilligers

In het VIME-project onderzochten we in welke rollen taalvrijwilligers effectief zijn. Welke taken vervullen vrijwilligers? Een taalvrijwilliger kan heel gericht oefenen bij het verbeteren van de spreekvaardigheid. Taal kan ook als middel dienen om samen activiteiten te ondernemen. Of een vrijwilliger ondersteunt de docent extra in de klas. Per rol hebben we onderzocht welke training het beste bij een vrijwilliger past. Dit hangt af van de achtergrond van de vrijwilliger en van welke rol hij/zij inneemt.

We ontwikkelden o.a. de volgende producten:

  • Een model met een beschrijving van de rollen en competenties van vrijwilligers;
  • Screeningsmiddelen;
  • (Verwijzingen naar) trainingsmodules voor vrijwilligers;
  • Een model voor beleidsontwikkeling; 
  • Handreiking voor gemeenten
  • Begrippenlijst.
logo VIME


De Nederlandstalige documenten kun je downloaden via onderstaande buttons:

Partners

In dit Erasmus+ project werkten we samen met:

Erasmus+ logo

Neem contact met ons op als je vragen hebt; we helpen graag.
Ons financieel steunen kan natuurlijk ook!

>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.