Nieuwe Wet inburgering in 2021 van kracht

20 feb, 2019

Op donderdag 27 juni debatteerde de Tweede Kamer over de Veranderopgave Inburgering. Met goed nieuws voor taalcoaching: gemeenten kunnen taalmaatjes straks in álle leerroutes inzetten. In het Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP) is een combinatie van formeel onderwijs én een taalcoachtraject mogelijk. Deze combinatie zorgt voor het broodnodige oefenen van de Nederlandse taal in de praktijk, zodat nieuwkomers sneller mee kunnen doen. Het Begint met Taal is hier erg blij mee!

Taalcoaching onderdeel van PIP

Het Begint met Taal maakt zich sterk om taalcoaching, in combinatie met formeel onderwijs, een stevige plek in de nieuwe wet inburgering te krijgen. Met resultaat! In de meest recente plannen van minister Koolmees  noemde hij dit expliciet in de B1-route: “Aanvullend op afspraken over formeel leren door middel van taalonderwijs kan de gemeente ook bepalen dat non-formeel leren, zoals een wekelijkse afspraak met een taalmaatje, onderdeel is van de B1- route.” Tijdens het debat op 27 juni j.l. gaf de minister daarnaast aan dat de inzet van taalvrijwilligers ook in de andere leerroutes mogelijk is: de onderwijs-route en de Z-route. Dit na vragen van CDA-Tweede Kamerlid de heer Peters.

Oefenen in de praktijk

Goed taalonderwijs op school én veel oefenen in de praktijk met taalvrijwilligers helpt nieuwkomers om zo snel mogelijk mee te doen. De taal leer je allereerst op school, tijdens de inburgeringslessen: daar leer je de theorie, de basis van de Nederlandse taal. Maar je moet de taal ook in de praktijk oefenen. En juist dat oefenen is voor nieuwkomers zo lastig. Met wie moet je de taal oefenen als je nauwelijks mensen kent? Hoe leer je al over al die ingewikkelde ongeschreven codes als je alleen maar contact hebt met mensen in formele functies? Taal is zoveel meer dan woorden leren. Het gaat ook om de betekenis van woorden begrijpen. Stel dat je als nieuwkomer aan het werk gaat. Waar leer je over wat je wel en niet tegen je baas mag zeggen? Of hoe je als collega’s met elkaar omgaat?

Taalvrijwilligers hebben tijd en aandacht om maatwerk te bieden en gericht het spreken te oefenen. Taalvrijwilligers zorgen voor taalkilometers, waardoor alles wat op school geleerd wordt, beter beklijft. Ook vergroten anderstaligen hun zelfvertrouwen. “Eerst voelde ik me gevangen, ik kon niemand verstaan. Nu durf ik te praten met iedereen,” zo zegt een jonge vrouw uit Syrië. Tijdens de gesprekken praten mensen over alledaagse zaken en komen mensen al pratende achter de ingewikkelde omgangscodes die niet in boeken staan. En dankzij contact met elkaar ontstaat meer begrip voor elkaars denkwijzen: zo ontstaat onderling vertrouwen.

3 leerroutes 

De inzet van taalvrijwilligers is voor inburgeraars in alle leerroutes van toegevoegde waarde:

1. reguliere route: taalvrijwilligers kunnen gericht oefenen met de spreekvaardigheid, bijvoorbeeld op de werkvloer.

2. onderwijsroute: voor jonge nieuwkomers hebben we het unieke taalcoachprogramma Taal & Toekomst

3. Z-route: taalvrijwilligers ondersteunen bij participatie, bijvoorbeeld door schoolgesprekken te oefenen of toe te leiden naar vrijwilligerswerk

Meedenken over vervolg

Wij zijn in het algemeen positief over meest recente plannen van minister Koolmees. Voor de invulling van het broodnodige oefenen van de Nederlandse taal in de praktijk vinden wij de plannen nog te vrijblijvend. We hopen dat hier stappen in worden gezet. Als verbinder, kwaliteitsbewaker en versterker van taalcoachorganisaties fungeert Het Begint met Taal graag als belangrijke aanjager en facilitator voor het verbinden van formele aanbieders met taalcoachorganisaties. We denken graag mee in de verdere uitwerking.

Meer weten over de combinatie van inburgering en taalcoaching?

Wil je meer weten over hoe je de combinatie van inburgering en taalcoaching effectief kunt benutten? Voor coördinatoren en bestuursleden van taalcoachorganisaties organiseren wij diverse Meetups op verschillende plekken in het land. Meld je hiervoor aan!

Ben je werkzaam bij een gemeente of taalschool? Neem dan contact op met Sylvia de Groot Heupner, via telefoonnummer 06-19003176 of emailadres sylvia@hetbegintmettaal.nl

Download

Gerelateerde berichten:

De staat van de Nederlandse volwasseneneducatie
Meer aandacht nodig voor Nederlandse taal
Jaarverslag 2023
>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.