Taalcoaching is een krachtig middel voor gemeenten om nieuwkomers sneller wegwijs te maken in de Nederlandse taal en cultuur. Uit onderzoek blijkt dat taalcoaching zorgt voor meer taalkennis, contacten en snellere participatie. Dankzij de inzet van duizenden vrijwilligers ontstaan nieuwe, belangrijke netwerken. Taalcoaching sluit goed aan op formele educatie, zoals de inburgering en de landelijke aanpak van laaggeletterdheid. Al meer dan tweehonderd gemeenten zetten taalcoaching in.

Taalcoaching in combinatie met onderwijs

De taal leer je allereerst op school: daar leer je de theorie, de basis van de Nederlandse taal. Maar je moet de taal ook in de praktijk oefenen. En juist dat oefenen is voor nieuwkomers zo lastig. Met wie moet je de taal oefenen als je nauwelijks mensen kent? Stel dat je als nieuwkomer aan het werk gaat. Waar leer je over wat je wel en niet tegen je baas mag zeggen? Of hoe je als collega’s met elkaar omgaat?
Taalvrijwilligers hebben tijd en aandacht om maatwerk te bieden en gericht het spreken te oefenen. Ze zorgen voor taalkilometers, waardoor alles wat op school geleerd wordt, beter beklijft. Tijdens de gesprekken komen mensen al pratende achter de ingewikkelde omgangscodes die niet in boeken staan. Dat vergroot het zelfvertrouwen van nieuwkomers.

Inburgering en taalcoaching

Uit de meest recente plannen van minister Koolmees  blijkt dat gemeenten taalmaatjes straks in álle leerroutes kunnen inzetten. In het Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP) is een combinatie van formeel onderwijs én een taalcoachtraject mogelijk. Deze combinatie zorgt voor het broodnodige oefenen van de Nederlandse taal in de praktijk, zodat nieuwkomers sneller mee kunnen doen. De inzet van taalvrijwilligers is voor inburgeraars in alle leerroutes van toegevoegde waarde:

  1. reguliere route: taalvrijwilligers kunnen gericht oefenen met de spreekvaardigheid, bijvoorbeeld op de werkvloer.
  2. onderwijsroute: voor jonge nieuwkomers hebben we het unieke taalcoachprogramma Taal & Toekomst
  3. Z-route: taalvrijwilligers ondersteunen bij participatie, bijvoorbeeld door schoolgesprekken te oefenen of toe te leiden naar vrijwilligerswerk 

Laaggeletterdheid en taalcoaching

Vanuit de aanpak voor laaggeletterdheid wordt regelmatig taalcoaching inzet, als effectieve vorm van non-formele educatie. Veel anderstaligen zijn na hun inburgeringstraject nog niet voldoende taalvaardig en zelfredzaam. Maatgerichte ondersteuning van een taalvrijwilliger blijkt effectief om verdere stappen te zetten. 

Effectiviteit en kwaliteit

Met tal van materiaal, trainingen en instrumenten vergroot Stichting Het Begint met Taal de effectiviteit van taalcoaching. Dankzij ons aanbod kunnen nieuwe initiatieven gelijk aan de slag en ervaren organisaties sneller groeien. Ons aanbod is gericht op vrijwilligers én coördinatoren. De 165 taalvrijwilligersorganisaties met zo’n 386 locaties kunnen zich daardoor richten op hun primaire proces. Door de krachten in ons netwerk te bundelen ontwikkelen we continu door. Zo hebben we innovatieve tool voor monitoring- en impactmeting, zoals de Tool voor Taalcoaching, en online e-coachingsprogramma’s voor taalvrijwilligers en coördinatoren. 

Meer informatie

Is er behoefte aan taalcoaching in jouw gemeente? Wil je meer weten over hoe je taalcoaching effectief kunt inzetten? Neem contact op met Sylvia de Groot Heupner, via telefoonnummer 06-19003176 of e-mailadres sylvia@hetbegintmettaal.nl

Neem contact met ons op