Taalcoaching is een krachtig middel voor gemeenten om nieuwkomers sneller wegwijs te maken in de Nederlandse taal en cultuur. Uit onderzoek blijkt dat taalcoaching zorgt voor meer taalkennis, contacten en snellere participatie. Dankzij de inzet van duizenden vrijwilligers ontstaan nieuwe, belangrijke netwerken. Taalcoaching sluit goed aan op formele educatie, zoals de inburgering en de landelijke aanpak van laaggeletterdheid. Al meer dan 200 gemeenten zetten taalcoaching in.

Taalcoaching in combinatie met formeel onderwijs

Nieuwkomers worden het snelst taalvaardig in het Nederlands door de combinatie van goed formeel onderwijs én veel oefenen in de praktijk, zo toont onderzoek aan. Taalcoaching biedt de broodnodige herhaling. Alleen het volgen van formele (inburgerings)lessen is niet genoeg om een taal ook echt te spreken en te begrijpen. De inzet van taalvrijwilligers die buiten de les de taal oefenen, is een must.

Inburgering en taalcoaching

In de nieuwe inburgeringswet kunnen gemeenten taalmaatjes in alle leerroutes inzetten. In het Persoonlijk plan Inburgering en Participatie (PIP) is een combinatie van formeel onderwijs én een taalcoachtraject mogelijk. Deze combinatie zorgt voor het broodnodige oefenen van de Nederlandse taal in de praktijk, zodat nieuwkomers sneller mee kunnen doen.

  1. reguliere route: taalvrijwilligers kunnen gericht oefenen met de spreekvaardigheid, bijvoorbeeld op de werkvloer.
  2. onderwijsroute: voor jonge nieuwkomers hebben we het unieke taalcoachprogramma Taal & Toekomst
  3. Z-route: taalvrijwilligers ondersteunen bij participatie, bijvoorbeeld door schoolgesprekken te oefenen of toe te leiden naar vrijwilligerswerk

Lees meer over de rol van taalcoaching in de inburgering in deze handreiking voor gemeenten.

Laaggeletterdheid en taalcoaching

Veel laaggeletterde anderstaligen zijn na hun inburgeringstraject nog niet voldoende taalvaardig en zelfredzaam. Maatgerichte ondersteuning van een taalvrijwilliger is effectief om verdere stappen te zetten. Veel gemeenten zetten taalcoaching in voor de aanpak van laaggeletterdheid.

Effectiviteit en kwaliteit

Met tal van materiaal, trainingen en instrumenten vergroot Stichting Het Begint met Taal de effectiviteit van taalcoaching. Dankzij ons aanbod kunnen nieuwe initiatieven gelijk aan de slag en ervaren organisaties sneller groeien. Ons aanbod is gericht op vrijwilligers én coördinatoren. De 185 taalvrijwilligersorganisaties met ruim 400 locaties kunnen zich daardoor richten op hun primaire proces. Door de krachten in ons netwerk te bundelen ontwikkelen we continu door. Zo hebben we innovatieve tool voor monitoring- en impactmeting, zoals de Tool voor Taalcoaching, en online e-coachingsprogramma’s voor taalvrijwilligers en coördinatoren.

Wat kun je doen?

Wil je een volledig taalaanbod aan de anderstaligen in jouw gemeente organiseren dat bewezen effectief, kostenefficiënt en laagdrempelig is? Lees onze adviezen in deze flyer over taalcoaching voor gemeenten .

Meer informatie

  • “De combi van formeel en informeel taalleren lijkt de meest efficiënte manier om zo goed en zo snel mogelijk in te burgeren. Ik hoop dat de minister dat goed zijn oren heeft geknoopt.” Dit zijn de woorden van Prof. dr. Folkert Kuiken (bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal aan de UvA) in een artikel dat hij schreef voor Tijdschrift Les. Lees het volledige artikel hier.
  • Is er behoefte aan taalcoaching in jouw gemeente? Wil je meer weten over hoe je taalcoaching effectief kunt inzetten? Neem contact op met Sylvia de Groot Heupner, via telefoonnummer 06-19003176 of e-mailadres sylvia@hetbegintmettaal.nl
Neem contact met ons op