De staat van de Nederlandse volwasseneneducatie

03 jul, 2024

Nederland is bijna het enige land in Noordwest-Europa dat de grootste groep inwoners die onderwijs nodig heeft, over het hoofd ziet. Volgens Unesco-leerstoelhouder Maurice de Greef zijn er al jaren 2,5 miljoen volwassen inwoners die onderwijs moeten krijgen.

In zijn rapport, "De staat van de Nederlandse volwasseneneducatie," benadrukt De Greef deze ernstige tekortkoming. Terwijl de onderwijsinspectie jaarlijks "De staat van het onderwijs" publiceert, blijft de volwasseneneducatie onderbelicht. De Greef vult dit gat door te rapporteren over het stelsel, de resultaten en de knelpunten in 2024.


Taal als sleutel

De Greef geeft aan dat als we echt willen dat álle mensen mee kunnen doen, taal randvoorwaardelijk is. Er moet dus veel meer geïnvesteerd worden in de infrastructuur voor alle mensen die hun basisvaardigheden willen verbeteren. "Taal opent de deuren naar kansen en ontwikkeling,” aldus De Greef.

Op dit moment is de doorstroom van non-formele educatie naar formele educatie of naar het beroepsonderwijs gering. "Meer aandacht voor het realiseren van een doorlopende leerlijn naar het mbo is dan ook wenselijk."


De ideale combinatie

Voor anderstaligen is een doorlopende leerlijn van belang. Oefenen met een taalvrijwilliger biedt elke anderstalige een praktische aanvulling op formele taalles in de klas. Taalcoaching en taalles is dan ook de ideale combinatie. Onmisbaar in de inburgering en bij de aanpak van laaggeletterdheid. 

Taalvrijwilligers spelen een cruciale rol in het ondersteunen van anderstaligen en het bevorderen van hun integratie en kansen op de arbeidsmarkt.


Non formeel aanbod

De taal oefenen met taalvrijwilligers valt onder het non-formele aanbod met vrijwilligers. Hoewel de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) hier geen onderscheid in maakt, wordt non formele educatie in de praktijk doorgaans op twee manieren vormgegeven: 

  • Non formeel P: aanbod dat door professionals (al of niet mede ondersteund door vrijwilligers) wordt verzorgd. 
  • Non formeel V: Laagdrempelig aanbod dat begeleid wordt door vrijwilligers. 

Wil je meer weten over de verschillende termen en hoe deze vormen van aanbod op het elkaar aansluiten? Bekijk dan de begrippenlijst van Het Begint met Taal. 


Lessen uit Vlaanderen

In tegenstelling tot Nederland, toont Vlaanderen aan hoe het wel kan: jaarlijks nemen meer dan 350.000 inwoners deel aan volwasseneneducatie.

Laten we samen werken aan een toekomst waarin iedereen kan deelnemen en zich kan ontwikkelen.


Gerelateerde berichten:

Meer aandacht nodig voor Nederlandse taal
Jaarverslag 2023
Stem jij op Kletsmaatjes?
>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.