Er is veel zelfstudiemateriaal beschikbaar voor anderstaligen die moeten inburgeren. Op deze pagina vind je een overzicht van bruikbaar zelfstudiemateriaal. Je kunt het materiaal ook gebruiken ter inspiratie voor je taalontmoetingen.

Spreken

Lezen

 • Melkweg+; leesmateriaal voor laaggeletterde anderstaligen.
 • Nederlands in beeld, Boom; breidt de woordenschat van net gealfabetiseerde anderstaligen uit d.m.v. beelden in kleur.
 • Eenvoudig communiceren heeft boeken voor volwassenen in eenvoudige taal en op meerdere niveaus.
 • De Leeskaravaan geeft een serie uit voor volwassenen die Nederlands aan het leren zijn.
 • De omgevallen boekenkast  bestaat uit korte verhalen en gedichten die gemakkelijk te lezen zijn.

Luisteren

 • 2BDutch; Nederlands leren met ondertitelde video’s.

Allerlei oefeningen

 • Oefenen.nl; taaloefeningen voor anderstaligen.
 • NT2 taalmenu; oefeningen voor vaardigheden op alle niveaus.
 • Je kan me wat; 15 lesmodules voor beginners.
 • Ver-taal; woordenschat, luisteroefeningen, kruiswoordraadsels en liedjes.

Overig

 • Dutchplusplus; variëteit en dialect in het Nederlands.
 • VanDale.nl; het online woordenboek.
 • Vertalen.nu; vertalen, woordenschat en spellingscontrole.
 • Dads project; leer klokkijken.
 • Dads project; oefenen met topografie.
 • Ezelsbrug.nl; meer dan 1000 verzamelde ezelsbruggetjes.
 • ERK Nederlands; oefenen met taalniveaus uit het NT2-onderwijs.
 • De spijker op de kop, B. de Boer & B. Lijmbach; legt Nederlandse uitdrukkingen uit.
 • Zelf starten met Nederlands, A.Bakkerzelfstudiepakket voor (arbeids)migranten uit Bulgarije, Polen en Roemenië.
 • Naar Nederland; officiële zelfstudiepakket ter voorbereiding op inburgeringsexamen in het buitenland.  
 • Beter Nederlands spreken, Grammatica woordenschat en uitspraak, M. Gauthier en M. Goedegebure.

“Eerst durfde ik geen Nederlands te praten, nu wel” – Raihana