Project omschrijving

EXTRANET – MATERIAAL DOWNLOADEN
Taal Toekomst
In Taal & Toekomst werken jonge nieuwkomers door 1-op-1 coaching en groepsbijeenkomsten aan een eigen doel dat ze samen met hun vrijwillige coach formuleren. Bijvoorbeeld oriëntatie op (vrijwiligers)werk of studie. De vrijwillige coaches worden ondersteund door een coördinator en wisselden ervaringen uit in groepsbijeenkomsten. Met dit speciale taalcoachingprogramma vergroten deelnemers hun kansen op een baan, stage of opleiding en daarmee is het programma een mooie aanvulling op de onderwijsroute in de nieuwe inburgeringswet.
Download