Doe ook mee en sluit je aan bij ons netwerk. Het Begint met Taal ondersteunt 161 vrijwilligersorganisaties bij het slim organiseren van taalcoaching. Ons doel: taalcoaching effectief, zichtbaar en beschikbaar maken, overal in Nederland. Alleen dan kunnen alle anderstaligen meedoen in de samenleving.

Het netwerk

Het Begint met Taal is opgericht voor en door vrijwilligersorganisaties die taalcoaching geven. Wij ondersteunen organisaties die vrijwilligers inzetten om taalcoaching aan anderstaligen te bieden. In ons netwerk bevinden zich o.a. zelfstandige stichtingen, bibliotheken, Humanitas, Vluchtelingenwerk en lokale Gilden. Met elkaar zorgen we ervoor dat zo veel mogelijk anderstaligen mee kunnen doen in de samenleving.

Wat levert aansluiting bij Het Begint met Taal op?

 • Praktijkgericht materiaal voor taalvrijwilligers en coördinatoren
 • Gratis toegang tot interactieve webinars
 • Praktijkgerichte trainingen voor vrijwilligers
 • Praktijkgerichte trainingen voor coördinatoren
 • Gratis toegang tot uitgebreide e-learning
 • Korting op alle modules van SpreekTaal 1 en SpreekTaal 2
 • Toegang tot bijeenkomsten voor coördinatoren
 • Toegang tot themagerichte werkgroepen
 • Informatie & advies over het slim organiseren van taalcoaching
 • Meer bekendheid bij landelijke samenwerkingspartners
 • Toegang tot ons besloten extranet
 • Gratis gebruik van ons registratiesysteem
 • Deelname aan innovatieve projecten
 • Met NOV-korting naar NOV-bijeenkomsten, de landelijke belangenbehartiger voor vrijwilligerswerk. Dit geldt alleen voor organisaties die zich voor 100% op taalcoaching richten.

Doe je mee?

Wil je je aansluiten bij ons unieke netwerk? Mail dan naar info@hetbegintmettaal.nl. Wij komen graag bij je langs om kennis te maken en om te zien hoe jouw organisatie ervoor staat.

Jaarlijkse bijdrage 2017

Het Begint met Taal is een onafhankelijke stichting. Voor ons voortbestaan zijn we afhankelijk van gelden van derden. Daarom vragen we een jaarlijkse bijdrage van aangesloten organisaties, zodat we goed aansluiten op de behoefte. Als je je aansluit meld je je aan voor de duur van minimaal een jaar.  Na dit jaar is het mogelijk om maandelijks op te zeggen. De jaarlijkse bijdrage wordt berekend aan de hand van het aantal fte dat voor taalactiviteiten wordt ingezet (1 fte = 36 uur per week).

Soort organisatie Bedrag Toelichting
Vrijwilligersorganisatie € 200,- volledig draaiend op vrijwilligers
Vrijwilligersorganisatie met betaalde staf tot 1 fte € 350,- minder dan 36 uur per week
Vrijwilligersorganisatie met betaalde staf vanaf 1 tot 2 fte € 500,- minder dan 72 uur per week
Vrijwilligersorganisatie met betaalde staf 2 fte en meer € 750,- meer dan 72 uur per week
Regionale vrijwilligersorganisatie met 2 tot 5 afdelingen € 500,- met of zonder betaalde staf
Regionale vrijwilligersorganisatie met 5 tot 10 afdelingen € 750,- met of zonder betaalde staf
 Regionale vrijwilligersorganisaties meer dan 10 afdelingen  in overleg  

Ben je een taalaanbieder en wil je gebruikmaken van ons aanbod? Neem dan contact met ons op.

Producten & Diensten folder

Bekijk ons gehele aanbod in de Producten & Diensten folder