Taalcoaching verbindt. Wekelijks gaan zo’n 16.069 taalvrijwilligers en 31.991 anderstaligen met elkaar in gesprek. Ze ontmoeten elkaar, oefenen alledaagse gesprekken en leren zo elkaars wereld kennen. Taalcoaching zorgt voor meer taalkennis, zelfvertrouwen en contacten. Daar plukken anderstaligen, vrijwilligers, gemeentes en de hele maatschappij de vruchten van.

Vormen van taalcoaching

Bewezen effectief

Onderzoek toont aan dat vrijwillige taalcoaching werkt.

Taalcoaching zorgt ervoor dat:

  • de taalvaardigheid van anderstaligen wordt vergroot. Door het oefenen met een taalvrijwilliger durven anderstaligen de taal te spreken, neemt de woordenschat toe en krijgen mensen meer zelfvertrouwen.
  • anderstaligen sneller meedoen in de samenleving. Na het volgen van een taalcoachtraject vinden anderstaligen sneller betaald werk, volgen zij sneller een opleiding en regelen zij sneller zelfstandig zaken bij instanties. 
  • vrijwilligers een positiever beeld krijgen van anderstaligen. De vrijwilligers spelen hierin ook een ambassadeursrol binnen hun eigen kring. 

Bronnen

  1. Aantal nieuwkomers met een taalbehoefte in Nederland CINOP (2020)
  2. Opbrengsten van taalcafés en cursussen digitale vaardigheden KB en Probiblio (2018)
  3. Verduurzamen van informele taalondersteuning Verwey-Jonker Instituut (2013)
  4. Meer dan taal alleen Regioplan (2011)
  5. Inventarisatie nonformeel taalonderwijs gemeenten Kennisplatform Integratie&Samenleving (2016)

Landelijk netwerk

Benieuwd hoe taalcoaching in jouw gemeente georganiseerd is? Klik op deze kaart en vind de lokale taalcoachorganisatie.