Taalcoaching vergroot je wereld. Wekelijks gaan zo’n 15.000 taalvrijwilligers en 30.000 nieuwkomers met elkaar in gesprek. Ze ontmoeten elkaar, oefenen alledaagse gesprekken en leren elkaars wereld kennen. Taalcoaching zorgt voor meer taalkennis, zelfvertrouwen en contacten. Daar plukken nieuwkomers, vrijwilligers, gemeentes en de hele maatschappij de vruchten van.

Vormen van taalcoaching

Bewezen effectief

Onderzoek toont aan dat vrijwillige taalcoaching werkt.

Taalcoaching zorgt ervoor dat:

  • de taalvaardigheid van anderstaligen wordt vergroot. Door het oefenen met een taalvrijwilliger durven anderstaligen de taal te spreken, neemt de woordenschat toe en krijgen mensen meer zelfvertrouwen.
  • anderstaligen sneller meedoen in de samenleving. Na het volgen van een taalcoachtraject vinden anderstaligen sneller betaald werk, volgen zij sneller een opleiding en regelen zij sneller zelfstandig zaken bij instanties. 
  • vrijwilligers een positiever beeld krijgen van anderstaligen. De vrijwilligers spelen hierin ook een ambassadeursrol binnen hun eigen kring. 

Bronnen

  1. Aantal nieuwkomers met een taalbehoefte in Nederland ECBO (2020)
  2. Opbrengsten van taalcafés en cursussen digitale vaardigheden KB en Probiblio (2018)
  3. Verduurzamen van informele taalondersteuning Verwey-Jonker Instituut (2013)
  4. Meer dan taal alleen Regioplan (2011)
  5. Inventarisatie nonformeel taalonderwijs gemeenten Kennisplatform Integratie&Samenleving (2016)

Landelijk netwerk

Benieuwd hoe taalcoaching in jouw gemeente georganiseerd is? Klik op deze kaart en vind de lokale taalcoachorganisatie.