Onderzoek ITTA: aanbod voor verbeteren basisvaardigheden kan beter

30 mrt, 2021

Bibliotheken en organisaties die taalcoaching organiseren bieden een divers aanbod voor anderstaligen die hun basisvaardigheden willen verbeteren. Daarmee bereiken ze nu al veel inburgeringsplichtigen en leerders die hun inburgering voldaan hebben. Andere groepen anderstaligen met een leervraag – zoals laaggeletterde anderstaligen en Europese arbeidsmigranten tussen 18 en 65 jaar - worden nog niet voldoende bereikt. Dit blijkt uit onderzoek dat taleninstituut ITTA in opdracht van de Koninklijke Bibliotheek en Stichting Het Begint met Taal heeft uitgevoerd. 

Het ITTA onderzocht het aanbod basisvaardigheden voor anderstaligen bij bibliotheken en organisaties die taalcoaching bieden om zicht te krijgen op het huidige, diverse aanbod en de doelgroepen die daarmee geholpen worden. Daarnaast was een doel van het onderzoek om beter in te spelen op de kansen die er zijn voor anderstaligen, bijvoorbeeld rondom de nieuwe wet inburgering* die op 1 januari 2022 ingaat. Zodat maatschappelijke organisaties zoveel mogelijk mensen nog beter begeleiden met hun leervraag. 

Betrokken en verantwoordelijk

Het onderzoek laat zien dat er al een rijk en divers aanbod basisvaardigheden voor anderstaligen is. Organisaties voelen daarnaast een grote betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij het ondersteunen van anderstalige leerders. Met name inburgeringsplichtigen en leerders die hun inburgering voldaan hebben weten hun weg naar de bibliotheken en organisaties voor taalcoaching te vinden. Andere groepen anderstaligen met een leervraag worden minder goed bereikt. 

Diversiteit

Wat blijkt is dat bibliotheken en organisaties zich niet altijd bewust zijn van de diversiteit binnen de groepen anderstaligen in hun werkgebied. Ook sluiten vraag en aanbod niet overal even goed op elkaar aan. Meer kennis over de verschillende doelgroepen en hun leervragen, maar ook over de verschillende financieringsmogelijkheden en beleidsprioriteiten binnen hun werkgebied, kan bibliotheken en organisaties helpen om het aanbod dat ze al in huis hebben te verstevigen en goed te positioneren.

Pilot en praktische instrumenten

Op basis van het onderzoek ontwikkelt de KB een pilot voor bibliotheken. Doel van de pilot is om tot een integrale aanpak basisvaardigheden voor anderstaligen te komen. Daarnaast wil de KB bibliotheken helpen zich klaar te stomen voor de nieuwe wet inburgering. De pilot zal in het najaar van 2021 van start gaan. Ook het ITTA heeft de onderzoeksresultaten aangegrepen voor actie. Een mooie set praktische instrumenten moet bibliotheken en organisaties voor taalcoaching helpen hun aanbod te verbeteren. Zo legt de screencast ‘Omvang doelgroepen bepalen’ uit hoe je zelf gemakkelijk inzicht krijgt in de diverse doelgroepen anderstaligen in jouw werkgebied. De kaart ‘Anderstaligen in Nederland’ laat de verschillende groepen anderstalige leerders zien. En de ‘Tipkaart Toegankelijkheid’ geeft handzame tips over het toegankelijker maken van aanbod voor mensen met een beperking. Ook heeft het ITTA acht leerdomeinen uitgewerkt. Met behulp van handige kaarten kunnen bibliotheken en organisaties profielen opstellen voor verschillende leerders en hun aanbod daarop aanscherpen. 


Lees het onderzoek


Lees het onderzoek 'Onderzoek Basisvaardigheden en anderstaligen in bibliotheken en taalcoachorganisaties'.


Benut de producten 

Benut de tools die het ITTA naar aanleiding van het onderzoek ontwikkelde:

 • Aantal anderstaligen met een potentiële leervraag
  Op deze kaart lees je informatie over het aantal anderstalige volwassenen in Nederland met een mogelijke leervraag op het gebied van basisvaardigheden. Daarnaast wordt een toelichting gegeven op de genoemde subgroepen (inburgeraars, laaggeletterden, arbeidsmigranten, enzovoort). Download de cijferkaart hier.

  De screencast Omvang doelgroepen bepalen legt uit hoe je zelf gemakkelijk inzicht krijgt in de doelgroepen anderstaligen in jouw eigen werkgebied.

 • Leerdomeinkaart
  Dit zijn de 8 leerdomeinkaarten:

 1. Taal voor werk en opleiding
 2. Taal bij inburgering en naturalisatie
 3. Taal bij opvoeding
 4. Taal bij gezondheid en bewegen
 5. Taal bij zaken regelen
 6. Taal bij vrije tijd en sociale activiteiten
 7. Digitale vaardigheden
 8. Rekenvaardigheden

 • Tipkaart Toegankelijkheid
  De Tipkaart Toegankelijkheid geeft handzame tips over het toegankelijker maken van aanbod voor mensen met een beperking.


 • Praatplaat
  Gebruik de Praatplaat tijdens je intake-gesprekken om het oefendoel/leerdomein te achterhalen.

*Nieuwe wet
Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe inburgeringswet in werking. De regie voor de inburgering komt dan weer te liggen bij de gemeente. Deze nieuwe wet biedt kansen voor bibliotheken en organisaties die taalcoaching bieden om nieuwe doelgroepen te bereiken. Zij bieden nu al een brede dienstverlening aan anderstaligen die hun taal- of andere basisvaardigheden willen verbreden. 

Gerelateerde berichten:

Meer aandacht nodig voor Nederlandse taal
Jaarverslag 2023
Stem jij op Kletsmaatjes?
>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.