Handreiking voor gemeenten – Kwaliteit van het non-formele aanbod

10 jul, 2023

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de aanpak van basisvaardigheden voor volwassenen. Maar wat is er mogelijk binnen het non-formele en formele aanbod rond volwasseneneducatie voor nieuwkomers? En op welke manier kunnen gemeenten en taalcoachorganisaties de kwaliteit van het aanbod bewaken? 

Kwaliteit bij de aanpak van basisvaardigheden 

Om gemeenten te ondersteunen is de handreiking 'Kwaliteit bij de aanpak van basisvaardigheden' (voorheen ‘Kwaliteit bij de aanpak van laaggeletterdheid’) ontwikkeld. Deze handreiking richt zich op medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het gemeentelijk beleid voor volwasseneneducatie en de bredere aanpak van laaggeletterdheid. Daarnaast bevat de handreiking ook interessante inzichten voor aanbieders, sociale partners, werkgevers en andere partijen die een rol spelen in de aanpak van laaggeletterdheid. Al deze partijen kunnen de handreiking gebruiken om lokaal en regionaal het juiste gesprek te voeren over kwaliteit. 


Hoe is de handreiking ontstaan?

ITTA UvA heeft de Handreiking samen met Berenschot ontwikkeld in opdracht van de Dienst Uitvoering Onderwijs (Ministerie van OCW). Ook Stichting Het Begint met Taal heeft hieraan bijgedragen. Hij is te vinden op de website van het Expertisepunt Basisvaardigheden


Wat is het verschil tussen non-formeel P en non-formeel V?

Stichting Het Begint met Taal richt zich op non-formeel aanbod. Maar welke vormen zijn er? In de handreiking wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten non-formeel aanbod: non-formeel met professionals (P) en non-formeel met vrijwilligers (V). Er zijn belangrijke verschillen in deze soorten aanbod, onder meer rondom doelen en verwachtingen, vakinhoudelijke en didactische competenties en kosten.

In het Begrippenkader basisvaardigheden van de handreiking wordt het verschil tussen non-formeel P en non-formeel V als volgt omschreven: 

  • Non-formeel P: "Aanbod dat door professionals wordt verzorgd. De aanbieder van non-formele educatie kan ervoor kiezen om ter afronding van een opleiding een bewijs van deelname uit te reiken, maar dit is dan geen instellingsverklaring of ‘erkend diploma’. " 
  • Non-formeel V: "Laagdrempelig aanbod dat begeleid wordt door vrijwilligers. Individuele taalcoaching en groepsactiviteiten in bibliotheken en Taalhuizen vallen daarmee onder non-formele educatie."


Taalcoaching + taalles = de ideale combinatie

Taalcoaching valt onder het non-formele aanbod met vrijwilligers. Oefenen met een taalvrijwilliger biedt elke nieuwkomer praktische aanvulling op formele taalles in de klas. Taalcoaching en taalles is dan ook de ideale combinatie! Onmisbaar in de inburgering en bij de aanpak van laaggeletterdheid. In de handreiking staan diverse instrumenten van Het Begint met Taal die ervoor kunnen zorgen dat de kwaliteit van het non-formele aanbod met vrijwilligers wordt gewaarborgd: 


Instrumenten van Het Begint met Taal

  • Trainingsaanbod voor taalvrijwilligers en coördinatoren. 
  • Handreiking De Waarde van Taalcoaching - Deze handreiking omschrijft welke vormen van taalcoaching er zijn, waarom het geld kost, welke kosten er doorgaans voor een taalcoachtraject berekend worden en wat het oplevert voor (laaggeletterde) anderstaligen. 
  • 8 Leerdomeinkaarten met per domein o.a. het aantal potentiële leerders, mogelijke leervragen en ondersteuning. 
  • Raamwerk voor coördinatoren van taalcoaching - Met dit raamwerk krijgen coördinatoren inzicht in wat ze nodig hebben aan kennis, kunde en houding om taalcoaching effectief te organiseren. 
  • MATCH - Dé online tool voor het slim matchen van deelnemers en vrijwilligers. Coördinatoren kunnen met MATCH heel gemakkelijk registreren, doorverwijzen, koppelen, monitoren en rapporteren. 
  • 10 succesfactoren voor effectieve taalcoaching - Overzicht voor coördinatoren van tien succesfactoren voor taalcoaching, inclusief een zelfcheck en een actieplan.
Sylvia de Groot Heupner - Stichting Het Begint met Taal

Wil je meer weten, neem dan contact op met ons voor een kennismaking.

Gerelateerde berichten:

Meer aandacht nodig voor Nederlandse taal
Jaarverslag 2023
Stem jij op Kletsmaatjes?
>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.