Meer aandacht nodig voor Nederlandse taal

06 jun, 2024

Taal is onmisbaar om mee te kunnen doen. Als je de taal spreekt, kun je je ambities waarmaken en laten zien wie je bent. Het leren van de taal moet voor anderstaligen die in Nederland wonen hoger op de politieke agenda komen. Dat bepleit Divosa in hun position paper alles begint met taal. Ook vinden zij dat publieke voorzieningen - zoals taalvrijwilligersorganisaties en bibliotheken - meer benut moeten worden door de landelijke en lokale overheid. 
 

“Het is voor iedereen van belang om mee te doen in de samenleving en een passende werkplek te hebben op de arbeidsmarkt, zo ook voor mensen met een migratieachtergrond.” Dat schrijft Divosa, de vereniging van gemeentelijke directeuren en leidinggevenden in het sociaal domein, in een position paper, in de aanloop naar een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over demografische ontwikkelingen op 22 mei.

Helaas doen veel mensen door beperkte taalvaardigheden niet wat ze anders wel zouden kunnen. En dat terwijl de samenleving en de arbeidsmarkt de komende jaren veel mensen nodig hebben.

Drie aanbevelingen

Met dit position paper vraagt Divosa aandacht voor drie belangrijke punten met betrekking tot de participatie en integratie van migranten.

  • Taal is alles 

Het Rijk moet het leren van taalvaardigheden hoger op de politieke agenda zetten om de integratie van migranten beter te laten slagen. 

  • Toegang voorzieningen 

Er moet meer aandacht komen voor toegankelijke sociale en publieke voorzieningen, zoals welzijnsorganisaties en allerlei andere partijen die bijdragen aan het verbeteren van de taalvaardigheid. 

  • Rol overheid

De overheid heeft een belangrijke rol in het bereiken van sociale cohesie.


Taalles en taalcoaching

Nederland is koploper in het doen van vrijwilligerswerk. Ook bij het helpen integreren van anderstaligen zijn vrijwilligers onmisbaar. Denk aan de tienduizenden taalmaatjes die bijvoorbeeld Nederlands oefenen.

Hoewel iedereen het belang erkend, is het informeel oefenen van de Nederlandse taal nog lang niet altijd vastgelegd in landelijk en lokaal beleid. Op dit moment ligt de focus op taalles. En dat terwijl de combinatie van taalles en taalcoaching - het oefenen van de taal op een gelijkwaardige manier - dé combinatie is. 

De landelijke én lokale infrastructuur van maatschappelijke organisaties moet nog meer versterkt en beter benut worden. Daar ligt nog een belangrijke taak voor de overheid. 

Gerelateerde berichten:

Jaarverslag 2023
Stem jij op Kletsmaatjes?
Vacature Controller
>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.