Taalcoaching in de inburgering? Dat kan zo!

04 nov, 2020

In de nieuwe wet inburgering staat duaal leren – de taal in combinatie met participatie – centraal. Taalcoaching speelt hierbij een belangrijke rol. Een nieuwe taal leer je het snelst door goed taalonderwijs én veel oefenen in de praktijk (taalkilometers maken). Maar hoe maak je taalcoaching onderdeel van de PIP? Wat kun je hierin betekenen als gemeente, taalschool en taalcoach-organisatie? Vind al je antwoorden hierop in onze drie praktische handreikingen en meld je snel aan voor één van de webinars!

“De combinatie van het leren van de taal en participeren versterkt elkaar en kan niet los van elkaar worden gezien als het gaat om het volwaardig meedoen in de maatschappij. Dit vereist een duaal karakter van inburgeringstrajecten.”

Wat is taalcoaching in de inburgering?

Taalcoaching is voor alle inburgeraars en in alle routes van toegevoegde waarde, juist omdat vrijwilligers maatwerk bieden. Een PIP (Persoonlijk plan Inburgering en Participatie) waarbij het op maat oefenen buiten de les gecombineerd wordt met formeel onderwijs, zorgt voor effectievere inburgeringstrajecten, blijkt uit de pilots. 

Taalcoaching kan er per route als volgt uitzien:

 • B1-route: De inburgeraar gaat met een taalvrijwilliger gericht oefenen met de spreekvaardigheid en woordenschat van de taalmethode. Dankzij het 1-op-1 contact bieden taalvrijwilligers maatwerk. Met name om de niveaustap van A2 naar B1 te kunnen maken, heeft de inburgeraar behoefte aan veel taalcontact. Aanvullend kunnen inburgeraars gebruikmaken van taalcafés en oefengroepjes. Ook is het mogelijk dat de inburgeraar, tijdens zijn of haar stage, werkvoorbereiding of eenmaal aan het werk, gebruikmaakt van taalcoaching op de werkvloer.
 • Onderwijsroute: De inburgeraar gaat met een taalvrijwilliger gericht oefenen met de spreekvaardigheid en heeft daarbij extra focus op toeleiding naar opleiding, stage en/of werk. Het Nederlandse onderwijs heeft wellicht een onbekende werkwijze of aanpak voor de inburgeraar, daarin kan de taalvrijwilliger begeleiden. Inburgeraars die deze route volgen kunnen zelf ook met taalvragen komen die ze graag met hun taalvrijwilliger willen oefenen.
 • Zelfredzaamheidsroute (Z-route): De taalvrijwilliger ondersteunt de inburgeraar met het oefenen van de spreekvaardigheid, en het op speelse wijze herhalen en inslijpen van de woordenschat. De ondersteuning  kan zich ook richten op het participatiedeel door het oefenen van praktijksituaties. Een taalvrijwilliger kan net dat steuntje in de rug zijn om een volgende stap te zetten. Aanvullend kunnen inburgeraars gebruikmaken van taalcafés en oefengroepjes; eventueel gecombineerd met een werkcomponent (taalcoaching op de werkvloer).

In een taalcoach-traject spreken een taalvrijwilliger en nieuwkomer(s) wekelijks af, zo’n anderhalf uur per keer. Doordat ze een sociale band opbouwen en elkaars netwerk leren kennen, ontstaat meer begrip voor elkaars denkwijzen en cultuur. Taalcoaching draagt eraan bij dat nieuwkomers sneller participeren in onze samenleving.

Verschillende stappen

Aan de hand van vier stappen leggen we uit hoe de combinatie van formele educatie en taalcoaching efficiënt en effectief kan worden ingericht. Onderstaand model laat de stappen zien die er nodig zijn om de combinatie tussen formele educatie en taalcoaching in de inburgering te organiseren.

Stappen taalcoaching inburgering


Lees hier

De handreikingen zijn ontwikkeld door Stichting Het Begint met Taal, in samenspraak met taalcoach-organisaties, taalscholen, gemeenten en de werkvloer.

Webinars

Heb je na het lezen van de handreiking vragen? Meld je aan voor één van de (gratis) webinars. Tijdens deze online sessies gaan we dieper op de materie in en kun je je vragen stellen.


 • Webinar voor gemeenten op 23 november 2020, van 11 tot 12 uur 
  Deze webinar is bedoeld voor gemeente-ambtenaren die betrokken zijn bij de nieuwe wet inburgering, zoals beleidsambtenaren en klantmanagers.
 • Webinar voor taalcoach-organisaties op 25 november 2020, van 11 tot 12 uur 
  Deze webinar is bedoeld voor coördinatoren van taalcoach-organisaties: alle maatschappelijke organisaties die taalcoaching organiseren, zoals zelfstandige vrijwilligersorganisaties, bibliotheken, welzijnsorganisaties, SamenSpraak, Humanitas, VluchtelingenWerk en taalhuizen.
 • Webinar voor taalscholen op 30 november 2020, van 11 tot 12 uur 
  Deze webinar is bedoeld voor mensen die vanuit hun taalschool betrokken zijn bij aanbestedingen en externe samenwerkingen.


Meer informatie

Heb je na het lezen van deze handreiking vragen? Neem dan contact met ons op.

Gerelateerde berichten:

Stem jij op Kletsmaatjes?
Vacature Controller
BLOG Marcella Faltas: “Iedereen kan iets bijleren”
>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.