Minister Koolmees onder de indruk van vrijwillige taalcoaching

01 apr, 2019

Den Haag – Het Begint met Taal organiseerde voor minister Koolmees op 1 april 2019 een werkbezoek aan de Haagse organisatie Taal aan Zee om hem de kracht van taalcoaching te laten ervaren. Wekelijks oefenen 28.000 nieuwkomers in heel het land hun Nederlands met 15.000 taalvrijwilligers via één van de bij het landelijk netwerk aangesloten taalcoachorganisaties. Zo leren zij de taal sneller en kunnen beter participeren in de samenleving, op school en op de werkvloer. Het persoonlijke contact tussen mensen met verschillende wereldbeelden zorgt bovendien voor wederzijds begrip en inzicht. In een tijd van maatschappelijke tegenstellingen, juist tussen etnische groepen, verdient taalcoaching daarom meer aandacht vanuit Den Haag. Het Begint met Taal pleit daarom voor een structurele plek voor taalcoaching naast de formele educatie in de nieuwe inburgeringswet per 2021.

Minister Koolmees: “Ik ben onder de indruk van het enthousiasme van de taalcoaches en van de motivatie van de deelnemers. Het is ontzettend belangrijk voor nieuwkomers om snel en goed de Nederlandse taal te leren. Alleen dan kunnen zij hun plek vinden in de Nederlandse maatschappij. Snel de taal leren is een belangrijk onderdeel van de vernieuwing van het inburgeringsstelsel waar ik mee bezig ben en Het Begint met Taal levert daar nu al een mooie bijdrage aan.”


Landelijk netwerk taalcoaching 

Minister Koolmees en alle gemeentes kunnen nu al profiteren van het bestaande landelijk netwerk van ruim 160 taalcoachorganisaties op 380 locaties, zo betoogde directeur Sylvia de Groot Heupner van Het Begint met Taal, organisator van het werkbezoek. Om dit netwerk te verduurzamen en nog meer broodnodige ontmoetingen mogelijk te maken is echter meer (financiële) steun nodig, die via de nieuwe inburgeringswet te regelen is. Uit onderzoek blijkt dat ruim 600.000 anderstaligen, waaronder veel inburgeraars, in Nederland een taalachterstand hebben. Bij veel taalcoachorganisaties zijn wachtlijsten, door gebrek aan voldoende coördinatoren die de matches kunnen maken. Ingrid Suasso de Lima de Prado, directeur van Taal aan Zee, een van die lokale taalcoachorganisaties, vertelde de minister hoe taalvrijwilligers in Den Haag al jarenlang met succes anderstaligen ondersteunen in hun taalverwerving en inburgering. Ook deed ze concrete suggesties voor structurele inzet van taalvrijwilligers passend in de voorgestelde leerroutes in de nieuwe inburgeringswet. Professor Kuiken, gespecialiseerd in Nederlands als tweede taal en meertaligheid (bijzondere leerstoel vanwege de Gemeente Amsterdam), onderstreepte nog eens dat veel oefenen van de taal in combinatie met taalles effectief en zelfs noodzakelijk is bij het leren van de Nederlandse taal. 

Taal is broodnodig

Nieuwkomers die Nederlands leren om bijvoorbeeld werk te vinden hebben goed onderwijs én mensen om de taal mee te oefenen nodig. Juist dat oefenen is voor veel taalleerders een uitdaging, omdat zij nauwelijks in contact komen met Nederlandssprekenden. Zo heeft de in Syrië geboren Mohanad de droom om een eigen jeansmerk te beginnen, maar heeft hij weinig mogelijkheden om de taal te oefenen. De in Iran geboren Erfan noemt taal de ‘sleutel tot het leven in Nederland’. Zij willen graag met iemand in gesprek zodat ze mensen leren kennen en beter Nederlands leren, maar kunnen dat niet alleen. In de nieuwe inburgeringswet verdient taalcoaching meer aandacht, zodat nieuwkomers hun taalvaardigheid vergroten én mensen met elkaar in contact komen en leren over elkaars wereldbeeld.

Taalcoaching in de praktijk

Minister Koolmees ging zelf in gesprek met anderstaligen, taalvrijwilligers en coördinatoren over hun ervaringen. Ook sprak hij met vertegenwoordigers van gemeenten en taalaanbieders. De minister kreeg als afronding van het werkbezoek diverse tips hoe de participatie van nieuwkomers verbeterd kan worden. 

“Eerst voelde ik me gevangen, ik kon niemand verstaan en niet zeggen wat ik wilde.
Nu durf ik te praten met iedereen.” Citaat inburgeraar

“Het is mij opgevallen hoe moeilijk deze groep het heeft en hoe hard zij eraan werkt om in onze samenleving mee te doen. Dat had ik niet verwacht.” Citaat taalvrijwilliger
Taalcoaching en de nieuwe inburgeringswetIn zijn brief aan de Tweede Kamer van 15 februari j.l. schreef minister Koolmees, dat bij de invulling van het Persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) de gemeentes deelname aan taalmaatjestrajecten kunnen overwegen. Tijdens het werkbezoek werd de Minister opgeroepen om een stap verder te gaan, door taalcoaching door vrijwilligers – als bewezen effectieve vorm van non-formele educatie – uitdrukkelijk op te nemen in de Inburgeringswet, met de daarbij horende financiële voorzieningen voor coördinatie, training en begeleiding van deelnemers en vrijwilligers. Hierdoor zullen inburgeraars de Nederlandse taal sneller leren, meer contacten met Nederlanders aangaan en daardoor hun participatie naar onderwijs en de arbeidsmarkt versnellen. 

Landelijk platform Het Begint met Taal

Het Begint met Taal 
is het landelijke platform voor taalcoaching aan anderstaligen, dat ruim 160 taalcoachorganisaties op zo’n 380 locaties ondersteunt bij het slim organiseren van taalcoaching. We bieden tal van diensten, trainingen en materiaal die ervoor zorgen dat  taalcoaching nóg effectiever en zichtbaarder wordt. Zodat nog meer taalvrijwilligers en anderstaligen met elkaar in gesprek gaan.

Taal aan Zee is de Haagse taalcoachorganisatie en mede-oprichter van Het Begint met Taal. Wekelijks zetten meer dan 350 vrijwilligers zich in om de participatie van ruim 1600 anderstaligen, zoals geïsoleerde anderstalige vrouwen, asielzoekers en vluchtelingen, te vergroten door het verzorgen van educatieve activiteiten zowel groepsgewijs als een op een.

fotografie: Rick Mandoeng

Gerelateerde berichten:

De staat van de Nederlandse volwasseneneducatie
Meer aandacht nodig voor Nederlandse taal
Jaarverslag 2023
>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.