Het Begint met Taal komma

Nieuwkomers kunnen wel snel meedoen

11 Jun, 2020

Op 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Stichting Het Begint met Taal vraagt aandacht voor de situatie van nieuwkomers: benut de kracht van praktisch- en hoogopgeleide mensen die nu onnodig aan de kant staan. Op dit moment staan 600.000 nieuwkomers in Nederland door hun taalniveau langs de zijlijn van onze samenleving. Door taalcoaching beleidsmatig en financieel te verankeren aan taalles, zorgen we ervoor dat nieuwkomers zich de Nederlandse taal sneller en effectiever eigen maken en succesvol kunnen meedoen op de arbeidsmarkt.

Taalcoaching werkt

Uit tal van onderzoeken blijkt dat taalcoaching, het wekelijks oefenen met een taalvrijwilliger, veel oplevert. Dankzij taalcoaching: 

 • leren nieuwkomers de Nederlandse taal sneller toe te passen in de praktijk;
 • bouwen nieuwkomers een broodnodig netwerk op;
 • vinden nieuwkomers sneller hun weg naar werk, studie en opleiding;
 • ontstaat er meer begrip tussen vrijwilligers en nieuwkomers. 

Een taalvrijwilliger voor iedere nieuwkomer

We hebben de volgende aanbevelingen voor de politieke partijen.

 1. Taalcoaching ter bevordering van taalcontact als standaard onderdeel van landelijk en gemeentelijk taalbeleid
  Taalcoaching moet standaard onderdeel worden van het landelijke en gemeentelijke taalbeleid.  Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat het leren van een tweede taal het meest succesvol is als je een taalcursus volgt met een gekwalificeerde docent (taalles) én zo veel mogelijk taalcontact (taalcoaching) aangaat. Daarom moet beleid op taalondersteuning voortaan de ideale combinatie van taalles als taalcoaching voorschrijven om het taalcontact te bevorderen. Taalcoaching moet daarbij zowel inhoudelijk, organisatorisch als financieel gefaciliteerd worden. Zodat de rijks- en gemeentegelden maximaal renderen doordat nieuwkomers sneller de taal machtig zijn en kunnen meedraaien op de arbeidsmarkt.

 2. Voldoende financiering voor vrijwilligerswerk
  Vrijwilligerswerk is niet gratis. Om zoveel mogelijk impact te maken is financiering nodig voor kwalitatieve organisatie, trainingen van taalcoaches en materiaal (een gemiddeld taalcoach-traject van een jaar kost € 750). Bestem een deel van de inburgering-, educatie, en/of participatie budgetten voor taalcoaching en maak betaalde coördinatie bij vrijwilligersorganisaties vanzelfsprekender. Met een stevige financiële basis blijven vrijwilligersorganisaties effectief en innovatief.

 3. Waarborg de unieke meerwaarde van de non-formele aanpak
  Taalcoaching is geen formeel onderwijs. De tendens om vrijwilligerswerk te formaliseren en (strak) te reglementeren –  waardoor het haar laagdrempelige karakter verliest –  is risicovol. Waarborg daarom de unieke meerwaarde van de non-formele aanpak en gebruik de ervaring van het werkveld zelf om kwaliteit te borgen en verhogen. Zo wordt overbodige administratie beperkt en bereiken we samen maximale impact met taalcoaching.

Lees en deel onze flyer

Stichting Het Begint met Taal 

Stichting Het Begint met Taal is expert op het gebied van taalcoaching. We vergroten de bekendheid en effectiviteit van taalcoaching met materiaal, advies en training. Als landelijk platform ondersteunen we 170 organisaties die taalcoaching bieden, verspreid over 400 locaties. Ook werken we samen met gemeenten, werkgevers en taalscholen. Samen zorgen we ervoor dat elke week opnieuw duizenden nieuwkomers en vrijwilligers met elkaar in gesprek gaan, samen de taal oefenen en elkaars cultuur ontdekken. Taalcoaching vergroot je wereld!

Ontvang elke maand onze nieuwsbrief met nieuws, inspiratie en tips over taalcoaching

Wij gebruiken je mail alleen voor het toesturen van onze nieuwsbrief.
Je kunt je altijd uitschrijven via de link onderaan iedere nieuwsbrief.

Logo Het Begint met Taal

Stichting Het Begint met Taal
De Alchemist
Koningin Wilhelminalaan 8
3527 LD Utrecht
030-2422841

info@hetbegintmettaal.nl

K.v.K. 34311837
NL12 RABO 0145 771 245

Volg ons

ANBI-status

HET BEGINT MET TAAL © 2021 | Privacyverklaring | Gedragscode | Contact