Inbreng verkiezingsprogramma: Nieuwkomers kunnen wél snel meedoen

26 sep, 2023

Uit tal van onderzoeken blijkt dat het wekelijks oefenen met een taalvrijwilliger nieuwkomers, ongeacht land van herkomst, veel oplevert. Stichting Het Begint met Taal bepleit daarom: een taalvrijwilliger voor iedere nieuwkomer (asielzoeker, statushouder en arbeidsmigrant)!


Sneller meedoen in de maatschappij 

Meer dan 600.000 nieuwkomers (vluchtelingen, statushouders, Oekraïners en arbeidsmigranten) in Nederland staan door hun taalniveau langs de zijlijn van onze samenleving. Ze kennen vaak (nog) geen Nederlanders en hebben een netwerk nodig. 


Wij zijn ervan overtuigd dat nieuwkomers wel snel kunnen deelnemen aan onze samenleving, zolang we de krachten beter benutten van praktisch- en hoogopgeleide nieuwkomers. Door het informeel oefenen van de taal via taalcoaching beleidsmatig te verankeren aan (formele) taalles, zorgen we ervoor dat nieuwkomers zich de Nederlandse taal sneller en effectiever eigen maken en succesvol kunnen meedoen op de arbeidsmarkt.


Onderdeel van het verkiezingsprogramma

Helaas zien we dat het informeel oefenen van de Nederlandse taal niet voldoende terugkomt in de politieke agenda. Om het belang van informeel oefenen/taalcoaching onder de aandacht te brengen, heeft Het Begint met Taal alle politieke benaderd met een position paper. 


Ben je zelf betrokken bij een politieke partij, of ken je iemand die betrokken is bij het verkiezingsprogramma? Stuur de position paper door of neem rechtstreeks contact op met Sylvia de Groot Heupner, directeur Stichting Het Begint met Taal.


Samenwerking Vereniging NOV 

We zijn lid van Vereniging NOV, de belangenbehartiger voor vrijwilligerswerk in Nederland. Hier vind je hun position paper over hoe we vrijwilligerswerk op de kaart houden.

Gerelateerde berichten:

Stem jij op Kletsmaatjes?
Vacature Controller
BLOG Marcella Faltas: “Iedereen kan iets bijleren”
>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.