”Uiteindelijk moet je als taalcoachorganisatie de deelnemers ‘loslaten’ en moeten ze het zelf verder doen.”

12 mei, 2023

Inmiddels heeft Het Begint met Taal een groot netwerk opgebouwd dat bestaat uit meer dan 200 aangesloten organisaties die allemaal hun eigen expertise en ervaring met zich meebrengen . Een groot netwerk maakt het eenvoudig en waardevol om je kennis en ervaringen te delen met andere mensen in het taalcoach-werkveld. Gerhard Coster, coördinator en taalcoach bij Gilde de Ronde Venen (Samenspraak), vertelt in dit artikel zijn verhaal.

 


Aanbod

Gerhard Coster: “Onze organisatie biedt 1-op-1 taalcoaching aan (vanaf 18 jaar), voor wie Nederlands een vreemde taal is en die de Nederlandse taal beter wil leren spreken. Dat loopt dus van Syriërs die beter Nederlands willen leren tot arbeidsmigranten uit Polen, of een expat uit Duitsland. In principe is taalcoaching bij ons bedoeld voor inwoners van de gemeente De Ronde Venen. We leggen de nadruk op het beter leren spreken van de Nederlandse taal, naast ook de Nederlandse cultuur beter leren kennen en daardoor eenvoudiger mee kunnen doen in de maatschappij". Volgens Gerhard draagt Het Begint met Taal hierin bij door informatie te faciliteren over nieuwe ontwikkelingen binnen het werkveld en door scholing aan te bieden in de vormen van webinars en workshops. "Het brede, landelijke netwerk en een goed systeem om informatie m.b.t. taalchoaches en deelnemers te monitoren, zijn twee andere redenen waarom ik ben aangesloten", aldus Gerhard.


Belangrijke waarnemingen

Volgens Gerhard onderscheidt zijn taalcoachorganisatie zich in 3 factoren: De focus op spreken in de praktijk, samenwerking met lokale partners en het zichtbaar maken van de impact van taalcoaching. Uit het verhaal komen drie waarnemingen naar voren: “Door te focussen op het oefenen van spreken in de praktijk, raken en blijven onze taalvrijwilligers gemotiveerd en door af te stemmen met verschillende organisaties die vergelijkbare doelen hebben als jij, kun je elkaar helpen en ondersteunen waar nodig. Verder is het belangrijk om de impact van taalcoaching te laten zien. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een taalkoppel te interviewen. Hierdoor kunnen lezers gestimuleerd worden om zelf ook taalcoach te worden".


Motivatie

Aan motivatie en gedrevenheid heeft Gerhard geen tekort: "Ik krijg energie door het helpen van nieuwkomers om succesvol een weg te vinden in hun nieuwe land door de taalbarrière te overwinnen en daarmee hun redzaamheid in de maatschappij te bevorderen.


Loopbaan

Na eerst een jaar actief te zijn geweest als vrijwilliger, besloot Gerhard zich aan te melden als coördinator. Ondanks de andere rol die hij nu vervult geniet Gerhard nog altijd van het helpen van nieuwkomers en het avontuur wat daar soms bij komt kijken: "Ik vind het heel leuk om te zien dat een deelnemer na enkele jaren eindelijk zijn gewenste baan krijgt in een Nederlands bedrijf, waar z’n Nederlandse taalvaardigheid goed genoeg wordt bevonden. Soms moet ik zelf een zoektocht ondernemen op zoek naar een deelnemer die zo goed als geen Nederlands spreekt of kan schrijven.” 


Behouden en maken van contact

Ook na een taalcoachtraject is het belangrijk voor deelnemers om de taal te blijven oefenen, iets wat Gerhard alleen maar kan beamen: "Door ze te helpen hun netwerk in de Nederlandse samenleving te vergroten krijgen deelnemers hopelijk meer taalcontact. Bij alle nieuwe contacten kunnen ze hun spreekvaardigheid oefenen, want 1-2 uur per week is veel te weinig. Maar uiteindelijk moet je als taalcoachorganisatie de deelnemers ‘loslaten’ en moeten ze het zelf verder doen.


Advies

Gerhard benoemt nog een keer hoe belangrijk het is dat organisaties hun deelnemers blijven stimuleren: 

Probeer als organisatie taalvragers te stimuleren om, naast hun wekelijkse taalcoaching, ook zelf zoveel mogelijk te oefenen met het verbeteren van hun Nederlandse taalvaardigheden, want met 1-2 uur taalcoaching per week leer je nog geen goed Nederlands, daar gaan jaren van oefenen overheen. 


>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.