Het Begint met Taal in Dyade magazine

21 jun, 2017

Het Begint met Taal staat in Dyade magazine! In het artikel vertellen wij over nut & noodzaak van vrijwillige taalcoaching en de rol van Het Begint met Taal. Dyade magazine is het vakblad voor bedrijfsvoering in het onderwijs. Het volledige artikel lees je hier.

Meer dan 600.000 migranten doen door onvoldoende taalkennis niet mee in onze samenleving. Zij hebben weinig contacten, vinden moeilijk werk en benutten hun talenten niet voldoende. Dat is nadelig voor henzelf, hun omgeving en onze samenleving. Taalcoaching is een persoonlijke aanpak van dat probleem.

Meedoen in de samenleving begint met taal. Je hebt kennis van de Nederlandse taal nodig als je gaat solliciteren, naar de dokter gaat of een oudergesprek hebt op de school van je kind. Je leert de Nederlandse taal sneller als je veel taalcontact hebt. Dat betekent veel oefenen in de praktijk en ‘meters maken’. Taalcoaches zijn hiervoor de uitkomst.

Taalcoaches spreken wekelijks met migranten af om Nederlands te oefenen in de praktijk. Doordat taalcoaching vaak één op één of in kleine groepjes plaatsvindt, hebben vrijwilligers veel aandacht voor de individuele behoeften van migranten. Taalcoaching is maatwerk. Bovendien is taalcoaching laagdrempelig en praktijkgericht. Het informele karakter zorgt ervoor dat de drempel naar taalcoaching erg klein is voor migranten. Dat het praktijkgericht is maakt taalcoaching een belangrijke aanvulling op formeel onderwijs.[1]De waarde van taalcoaching blijkt ook uit onderzoeken.

Impact van taalcoaching

Onderzoek toont aan dat vrijwillige taalcoaching werkt. Taalcoaching zorgt ervoor dat:

  • de zelfredzaamheid van migranten verbetert;
  • het taalniveau en de participatie van migranten toeneemt;
  • vrijwilligers een positiever beeld krijgen over de situatie van migranten;
  • 30% van de migranten na het volgen van een taaltraject betaald werk gaat doen, 20% verder gaat met een cursus of opleiding en 18% gaat deelnemen aan een inburgeringsexamen.[2]

Het Begint met Taal

De behoefte aan taalcoaching groeit. Steeds meer migranten zijn op zoek naar een taalcoach. Ook willen tal van mensen zich inzetten als taalcoach. Bij deze en andere ontwikkelingen ondersteunt Het Begint met Taal organisaties. Het Begint met Taal is het landelijk platform voor vrijwillige taalcoaching aan migranten. Op het moment ondersteunt de stichting 161 lokale taalcoachorganisaties met o.a. (online)trainingen, materialen, bijeenkomsten en advies.

De stichting brengt allerlei partijen samen om de toekomst van het taalcoachaanbod te waarborgen en het aanbod uit te breiden. Het doel van Het Begint met Taal: taalcoaching effectief, zichtbaar en beschikbaar maken. Zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om mee te doen in onze samenleving.

Doe je mee?

Wil je eraan bijdragen dat migranten meedoen in de samenleving? Word taalcoach, coördinator of partner van Het Begint met Taal. Vraag wat wij voor jou kunnen betekenen via info@hetbegintmettaal.nl of 030-2422841 of bekijk de website www.hetbegintmettaal.nl

[1] Taalcoaching is echter geen vervanging van formeel onderwijs.  

[2] Verduurzamen van informele taalondersteuning – Verwey-Jonker Instituut (2013); Verduurzaming – Berenschot (2013); Meer dan taal alleen – Regioplan (2011)

Gerelateerde berichten:

Meer aandacht nodig voor Nederlandse taal
Jaarverslag 2023
Stem jij op Kletsmaatjes?
>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.