Werven op Waarden: nieuwe handreiking voor werving taalvrijwilligers

06 mei, 2020

Als coördinator van taalcoaching ben je (vrijwel) altijd op zoek naar nieuwe taalvrijwilligers. Met de nieuwe handreiking “Werven op Waarden” biedt Het Begint met Taal jou nu een handig instrument om je daarbij te helpen. Want als je jouw wervingsboodschap aanpast aan de verschillende waarden en motivaties van potentiële taalvrijwilligers om zich te willen inzetten, trek je verschillende typen vrijwilligers aan. In de handreiking vind je zowel theorie, een concreet stappenplan als inspirerende praktijkvoorbeelden van collega-coördinatoren.

Voordelen van nieuwe typen vrijwilligers 

Door gerichter op waarden te werven maak je jouw taalcoach activiteiten aantrekkelijker voor nieuwe typen taalvrijwilligers. Ze zullen zich namelijk beter herkennen in de wervingsboodschap en zich eerder persoonlijk aangesproken voelen. Jouw anderstalige deelnemers kunnen weer profiteren van de andere kwaliteiten en netwerken van die nieuwe typen vrijwilligers. De nieuwe vrijwilligers, die eerder vaak nog geen anderstalige hadden ontmoet, krijgen de kans om zelf te ervaren hoe leuk en interessant het is om de mens achter de statistieken en mediaverhalen te leren kennen. ‘De vluchteling’ of ‘de (arbeids)migrant’ wordt ineens die verlegen maar ijverige Sahir of die ambitieuze Moyannad met wie je zo lachen kan. Deze ontmoetingen – en de enthousiaste verhalen daarover die de nieuwe vrijwilligers in hun eigen netwerken delen – zorgen uiteindelijk voor meer wederzijds begrip en verbinding in de samenleving.

Corona en nieuwe typen vrijwilligers

Deze bijzondere corona-tijden bieden jouw als coördinator kansen om juist nu actief met de handreiking aan de slag te gaan. Mogelijk heb je tijd vrij om je wervingsboodschappen aan te scherpen, zodat post-corona nieuwe teksten klaar zijn om vrijwilligers te werven voor je reguliere taalcoachtrajecten. Ook kun je juist nu nieuwe (thuiszittende) doelgroepen bereiken. Denk hierbij aan jongeren die nieuwe ervaringen willen opdoen of werkenden die zich graag flexibel en zinvol willen inzetten. Of zet nieuwe trajecten op waarin online coaching een rol speelt en werf juist daarvoor nieuwe taalcoaches. Het landelijk initiatief Kletsmaatjes, dat online taalcoaching mogelijk maakt, trekt bijvoorbeeld honderden nieuwe taalvrijwilligers die zich online inzetten. Vanuit motivaties als: tijd maatschappelijk zinvol besteden, nieuwe contacten uit andere culturen opdoen of solidariteit tonen met thuiszittende nieuwkomers.

Tweeënvijftig waarden

Model van Schwartz

In de handreiking lees je hoe de tien waardedimensies van het Schwartz-model vertaald zijn naar 52 concrete motivaties om taalvrijwilliger te worden. Door het stappenplan te volgen kun je vervolgens hiermee jouw eigen wervingsboodschap beoordelen en (her)formuleren.

In een herschrijfworkshop hebben vijf collega-coördinatoren hun wervingsboodschap al op deze manier aangescherpt. Die voorbeelden vind je ter inspiratie in de handreiking terug.

Je kunt als coördinator zelf met de handreiking aan de slag gaan of ook de herschrijfworkshop bij Het Begint met Taal volgen.

Werven op waarden taalcoaches

Teamwork en praktijk

De handreiking Werven op Waarden is tot stand gekomen in samenwerking met Empathy Lab en diverse coördinatoren, die deelnamen aan de focusgroep of (herschrijf)workshops of meelazen met de conceptversie. Ook hebben studenten aan de Universiteit Utrecht met hun praktische afstudeeronderzoek een belangrijke bijdrage geleverd.

Download

De handreiking Werven op Waarden kun je downloaden via het extranet van Het Begint met Taal.

Het extranet is alleen toegankelijk voor coördinatoren die zijn aangesloten bij het netwerk van Het Begint met Taal. Nog niet aangesloten? Hier vind je de voordelen van aansluiting en het aanmeldformulier.

Gerelateerde berichten:

De staat van de Nederlandse volwasseneneducatie
Meer aandacht nodig voor Nederlandse taal
Jaarverslag 2023
>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.