Taalcoaching is een krachtig middel voor gemeenten om nieuwkomers wegwijs te maken in de Nederlandse taal en cultuur. Toch worstelen veel gemeenten met vragen rond de inkoop van taalaanbod voor nieuwkomers; taalcoaching blijft vaak onderbelicht. En dat terwijl taalles en taalcoaching samen de ideale combinatie vormen. Voor gemeenten is er daarom een speciale brief over Taalcoaching in de brievenreeks 'Kwaliteit van Taal' van Divosa en ITTA, waaraan Het Begint met Taal heeft bijgedragen.


Wat is de rol van gemeenten?

Onder de nieuwe Wet inburgering hebben gemeenten de regie over de uitvoering van inburgering. Daarvoor moeten zij onder meer taaltrajecten inkopen voor de drie leerroutes en samen met taalaanbieders zorgdragen voor kwaliteit van het aanbod. Het uiteindelijke doel van de Wet inburgering? Duurzame participatie en volwaardige deelname aan de samenleving door inburgeraars. Taalvaardigheid is een belangrijk middel om dat doel te bereiken.


Brievenreeks “Kwaliteit van Taal”  

Om gemeenten praktisch te ondersteunen hebben Divosa en ITTA de brievenreeks ‘Kwaliteit van taal’ ontwikkeld. De brieven bevatten tips en aandachtspunten bij het inkopen en sturen op kwaliteit van taalaanbod voor nieuwkomers. Verschillende organisaties, waaronder Stichting Het Begint met Taal, hebben hieraan meegeschreven.

Kwaliteitsbrief Taalcoaching Divosa - Het Begint met Taal

De rol van taalcoaching

De derde brief in de brievenreeks ‘Kwaliteit van taal’ voor gemeenten gaat over het belang van taalcontact en de rol van taalcoaching.


Gemeenten kunnen de achtergrondinformatie en suggesties gebruiken voor: 

  • (het opstellen van) bestekken
  • het beoordelen van de offertes 
  • gesprekken met gecontracteerde aanbieders gedurende de samenwerking

Meer informatie

Bekijk hier het volledige aanbod van Stichting Het Begint met Taal voor gemeenten. 

Werk je bij de gemeente? Neem contact op met Sylvia de Groot Heupner om de mogelijkheden voor jouw gemeente te bespreken.

Vind gerelateerde berichten (kies):

Meer recent nieuws:


>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.