Onderzoek aanbod basisvaardigheden voor anderstaligen

20 mei, 2020

Het ITTA gaat onderzoeken hoe het aanbod voor anderstaligen rond basisvaardigheden aansluit op hun behoeften. En in hoeverre er lokaal voor alle doelgroepen passend aanbod is. Dit gebeurt in opdracht van Het Begint met Taal en de Koninklijke Bibliotheek (KB). Hier zijn wij erg blij mee!

Bibliotheken en vrijwilligersorganisaties bieden een brede dienstverlening aan anderstaligen die hun taal- of andere basisvaardigheden willen verbreden. Bijvoorbeeld door Taalhuizen te faciliteren, (digi)Taalcafés te organiseren of NT2-spreekuren in te richten. Interessant om te weten is hoe goed dit aanbod aansluit op de leerbehoefte van anderstaligen. En of lukt het om op lokaal niveau voor alle doelgroepen passend aanbod te organiseren.

ITTA-onderzoek naar leermiddelen

Daarom laten de Het Begint met Taal en de KB, in aanloop naar de nieuwe inburgeringswet die op 1 juli 2021 ingaat, kennisinstituut voor taalontwikkeling ITTA onderzoek doen. Centrale vragen zijn hoe het aanbod voor anderstaligen aansluit op hun leerbehoeften en leerwensen, en waar op lokaal en nationaal niveau verbetering mogelijk is.

In juni wordt een aantal taalcoachorganisaties benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. Je kunt je dan ook aanmelden als je wilt meewerken aan dit onderzoek.

Op basis van de bevindingen ontwikkelen de Het Begint met Taal en de KB een pilot om de dienstverlening van partnerorganisaties te verbeteren in aanloop naar de nieuwe wet Inburgering. Wij kijken uit de samenwerking en naar de uitkomst van het onderzoek dat het ITTA gaat doen.

Meer informatie

Wil je meer weten over het onderzoek? Neem dan contact op met: Sylvia de Groot Heupner

Gerelateerde berichten:

Meer aandacht nodig voor Nederlandse taal
Jaarverslag 2023
Stem jij op Kletsmaatjes?
>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.