Nederlandse taal belangrijk voor psychische gezondheid Syrische vluchtelingen

27 mei, 2019

Dé Syrische vluchteling bestaat niet. Er zijn grote verschillen tussen Syrische vluchtelingen in Nederland. Dit blijkt uit de op 16 mei verschenen publicatie ‘Opnieuw beginnen’ van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Het SCP bekeek onder meer verhuisgedrag, psychische gezondheid, participatie en sociaal-culturele posities. In het onderzoek komt naar voren hoe belangrijk de Nederlandse taal is voor Syrische vluchtelingen.

De meeste Syrische vluchtelingen zijn bezig met het leren van de Nederlandse taal, concludeert het SCP. Uit het onderzoek blijkt dat het beheersen van de Nederlandse taal bijdraagt aan een psychische gezondheid. Ook het hebben van sociale contacten met Nederlanders heeft positieve impact. Het combineren van meerdere vormen van participatie (zoals werk, taal en school) komt nog maar weinig voor.

4 op de 10

Het SCP deed onderzoek naar de achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders. Het SCP richtte zich daarbij vooral op Syriërs van 15 jaar en ouder die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016 naar Nederland kwamen. Doel van het onderzoek is om na te gaan welke factoren van invloed zijn op verschillen in integratie en leefsituatie van Syrische statushouders. Een van de belangrijkste conclusies is dat vier op de tien Syriërs psychisch ongezond zijn. Ze zijn vaak somber en erg zenuwachtig en niet vaak kalm.

Somber

Emily Miltenburg van het SCP zegt tegen Net in Nederland: “Die 41% gaat niet alleen over ziektes, maar over emotioneel welbevinden in het algemeen. Het gaat dus ook om mensen die zich somber voelen, maar hiervoor geen specialistische zorg nodig hebben. Het percentage ligt behoorlijk hoog: uit eenzelfde test onder de Nederlandse bevolking komt dat 11% psychisch ongezond is.”

Andere conclusies van het onderzoek ‘Opnieuw beginnen’ zijn:

  • Er zijn grote sociaal-culturele verschillen binnen de Syrische groep. Een kwart is sterk op Nederland en Nederlandse contacten gericht en heeft betrekkelijk progressieve opvattingen. Ruim een derde richt zich vooral op de Syrische groep en onderschrijft vaker traditionele waarden.
  • Veel Syriërs hebben gezinsleden laten overkomen naar Nederland. Dit gebeurt relatief snel vergeleken met statushouders uit andere landen.
  • Bij Syrische mannen die vaker van opvanglocatie zijn veranderd komt psychische ongezondheid vaker voor.
  • Syrische statushouders komen weinig in contact met de geestelijke gezondheidszorg. Slechts één op de acht (13%) die psychisch ongezond is, heeft contact (gehad) met een psycholoog of psychiater.
  • Syriërs die progressievere waarden aanhangen en Syriërs die minder religieus zijn, zijn vaker van plan om in Nederland te blijven.

Meer weten

Het hele rapport kun je hier lezen. Je vindt daar ook een Arabische samenvatting van de studie.

Gerelateerde berichten:

De staat van de Nederlandse volwasseneneducatie
Meer aandacht nodig voor Nederlandse taal
Jaarverslag 2023
>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.