Met MATCH nog makkelijker doorverwijzen

24 okt, 2022

Wil je als Taalhuis deelnemers doorverwijzen naar taalaanbieders in het lokale netwerk? Of meldt zich een deelnemer bij jou die niet bij jullie aanbod en aanpak past? Doorverwijzen doe je binnen MATCH nu nog gemakkelijker. 


MATCH: wat en voor wie?

De online tool MATCH van Stichting Het Begint met Taal is ideaal voor de registratie en/of doorverwijzing van deelnemers en vrijwilligers. Koppel je deelnemers en vrijwilligers aan elkaar, naar wens binnen zelfgekozen programma's en op zelfgekozen locaties. Met MATCH kun je deze trajecten overzichtelijk monitoren doordat zowel deelnemers als vrijwilligers regelmatig evalueren. MATCH is AVG-conform en bruikbaar voor NT1 en NT2 deelnemers in 1op1- en groepstrajecten. De tool is flexibel in te richten en sluit daarmee aan op de werkwijze van elke organisatie. 


Bekijk de video over MATCH:

Doorverwijzen naar zelfgekozen partners

Voeg in MATCH je lokale partnerorganisaties zelf toe. Tijdens een intakegesprek kun je dan de deelnemer naar de juiste partner doorverwijzen. Naar keuze laat je MATCH hierover een automatische mail sturen aan die partner ter vergemakkelijking van de overdracht. Je kiest zelf welke gegevens per deelnemer je - met toestemming van de deelnemer - doorstuurt. 


Oefendoel en leerdomein

Tijdens de intake bespreek je, in welke situaties of binnen welke leerdomeinen de deelnemer zijn of haar vaardigheden wil verbeteren. Als je dit oefendoel en het leerdomein bijvoorbeeld opneemt in de doorverwijzingsmail, geef je de deelnemer een vliegende start bij de partner.


Nog meer recente verbeteringen in MATCH:

  • Met een druk op de knop download je nu de standaardrapportage van aantallen deelnemers en hun trajecten per basisvaardigheid. Deze rapportage is in het sjabloon dat OCW vraagt rondom WEB-gefinancierde trajecten. Je kiest zelf de rapportage-periode. 
  • Registreer voortaan de werksituatie en het hoogst genoten opleidingsniveau van de deelnemer en rapporteer deze zonodig aan de Monitor Volwasseneneducatie van Qwasp.
  • In het veld "Taalniveau" van de deelnemer vind je nu ook het niveau A0, zodat je beter het onderscheid ten opzichte van Alfa-leerders maakt. Kies "Alfa" als de deelnemer ook in eigen moedertaal niet-geletterd is (kan lezen en schrijven) - kijk op onze website voor meer ondersteuning rond deze 'praktijkleerders'. Kies A0 als de deelnemer wel geletterd is in de moedertaal maar laagtaalvaardig in de Nederlandse taal. 


Lees meer over hoe je deze functies gebruikt op de MATCH Helpdesk


Match: meer weten? 

Wil je als coördinator van een Taalhuis, bibliotheek, welzijnsorganisatie of zelfstandige taalcoachorganisatie of als beleidsadviseur van de gemeente/arbeidsmarktregio meer weten over MATCH? 

  • In onze agenda kun je als geïnteresseerde je aanmelden voor een online demonstratie
  • Actieve MATCH-gebruikers vinden meer informatie over de nieuwe functionaliteit in de MATCH Helpdesk of via de maandelijkse workshops
  • Of neem contact op met Elise Zomer  


MATCH is een co-productie van Het Begint met Taal met IT-partner PAQTGerelateerde berichten:

Meer aandacht nodig voor Nederlandse taal
Jaarverslag 2023
Stem jij op Kletsmaatjes?
>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.