Jaarverslag 2021: meer dan 30.000 nieuwkomers bereikt

30 jun, 2022

Voor Het Begint met Taal was 2021 het jaar waarin we - onder invloed van de corona-pandemie - hybride werken verder vorm gaven en nieuwe(online) mogelijkheden ontdekten. En met succes, want ondanks de beperkingen die corona met zich meebracht, gingen ruim 16.000 taalvrijwilligers aan de slag met maar liefst 30.000 nieuwkomers.

Meer nieuwkomers (online) gekoppeld aan meer vrijwilligers

Dankzij de inzet van meer dan 600 coördinatoren gingen wekelijks meer dan 16.000 taalvrijwilligers en zo’n 30.000 nieuwkomers - zoals inburgeraars, gezinsmigranten, laaggeletterden, statushouders en arbeidsmigranten - met elkaar in gesprek. Ondanks corona maakten we dus meer koppelingen dan in 2020!


Groeiend aantal aangesloten organisaties

In 2021 ondersteunden we nog meer taalcoachorganisaties dan in 2020; 205 taalcoachorganisaties, op 491 locaties. Het type organisatie liep zeer uiteen: we ondersteunden taalhuizen, bibliotheken, welzijnsorganisaties, VluchtelingenWerk, Humanitas, Gilde SamenSpraak en onafhankelijke stichtingen. Gemene deler is dat ze stuk voor stuk taalcoaching organiseren met
vrijwilligers, 1-op-1, in groepjes en/of in een taalcafé.


Regionale bijeenkomsten voor coördinatoren

66 coördinatoren namen deel aan een van de acht regionale meetups (waarvan één online). We spraken met hen over belangrijke beleidsontwikkelingen in de volwasseneneducatie en inburgering. De coördinatoren leerden alles over taalcoaching op afstand en gingen aan de slag met slimme vormen van vrijwilligers werven.


Praktische vrijwilligerstrainingen

191 vrijwilligers volgden een van onze 18 praktische trainingen, waardoor zij beter toegerust waren om taalcoaching te organiseren. Trainingen gingen onder meer over tweedetaalverwerving, feedback geven, spreekvaardigheid en taalcoachmaterialen.


Interactieve webinars

We trainden 1.125 enthousiaste vrijwilligers en coördinatoren via interactieve webinars over taalcoaching. Na afloop van elk webinar vroegen we de deelnemers om een beoordeling. Alle webinars scoorden gemiddeld een Goed.


Coördinatorentrainingen

Tijdens onze interactieve en succesvolle introductie- en verdiepingstrainingen leerden in totaal 164 coördinatoren over het coördinatorschap, effectief coachen, vrijwilligersmanagement en efficiënte intakes.

Helpdesk

Via onze helpdesk verwezen we vrijwilligers, anderstaligen en intermediairs zoals sociale diensten en gemeenten door naar lokale organisaties die taalcoaching bieden. Ook onderhielden we contact met de coördinatoren over onder andere vrijwilligersbeleid, positionering en communicatie.


Op bezoek bij partners

We gingen regelmatig bij samenwerkingspartners langs om kennis te delen of vraagstukken te bespreken. In 2021 maakten we kennis met maar liefst 35 nieuwe organisaties.


Waardering Het Begint met Taal

Zowel qua aanbod als qua samenwerking kreeg Het Begint met Taal in 2021 een ruime voldoende: we scoorden gemiddeld een 7,8. De helft van de respondenten beloonde ons met een 8.


Meer lezen over ons werk in 2021? Je vindt het jaarverslag hier

Gerelateerde berichten:

De staat van de Nederlandse volwasseneneducatie
Meer aandacht nodig voor Nederlandse taal
Jaarverslag 2023
>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.