“Sociaal contact en weten dat je ergens welkom bent is van cruciaal belang.”

01 jun, 2023

Coördinatoren Ingrid Verrijdt en Marieke Both hebben in 2016 Ekklesia Taalgroep opgericht. Hun motivatie? Vluchtelingen die in de toenmalige noodopvang zaten, de kans bieden om Nederlands te leren en hun nieuwe omgeving te leren kennen. Met veel enthousiasme delen Ingrid en Marieke hun ervaring als coördinator. 

Verschillende vormen van taalcoaching 

"De Ekklesia Taalgroep biedt taalcoaching in groepen aan voor statushouders, Oekraïense vluchtelingen, bewoners van het AZC en de noodopvang en andere nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond in Leiden en omgeving. Daarnaast ondersteunen we nog een aantal 1-op-1 taalmaatjes en bieden we taalcoaching aan ouders en hun jonge kinderen in speciale ouder-en-kindgroepen.

De focus ligt in alle groepen op het verbeteren en oefenen van de spreekvaardigheid in het Nederlands. Veel van onze deelnemers volgen hiernaast ook nog een formeel taaltraject, maar met name het afgelopen jaar hebben we veel nieuwe deelnemers gekregen die (nog) geen formeel taalonderwijs volgen.

Aandacht voor nieuwkomers

We hebben de Taalgroep in 2016 opgericht om vluchtelingen die in de toenmalige noodopvang zaten de kans te bieden om Nederlands te leren en hun nieuwe omgeving te leren kennen. Onze motivatie hierbij was, en is, dat we het belangrijk vinden dat mensen ervaren dat er aandacht voor ze is. Taal is de sleutel om mee te kunnen doen in de samenleving. Maar sociaal contact en weten dat je ergens welkom bent is van even cruciaal belang. Daarom hebben we ons het afgelopen jaar ook hard gemaakt voor het zo snel mogelijk opstarten van taalcoach-groepen voor bewoners van het nieuwe AZC en Oekraïense vluchtelingen in de stad."


"Taal is de sleutel om mee te kunnen doen in de samenleving. Maar sociaal contact en weten dat je ergens welkom bent is van even cruciaal belang."


Ervaring, expertise en materiaal

"Het Begint met Taal maakte dat wij heel snel op konden starten als taalcoachorganisatie, omdat er een dijk aan ervaring, expertise en materiaal voor handen was. Wij hechten veel belang aan kwalitatief goede taalcoaching en daarvoor is een expert partner onontbeerlijk. We waarderen het zeer dat Het Begint met Taal bereid is om mee te denken of te sparren.

Een bijzonder moment 

Eén van de meest bijzondere momenten blijft toch dat we voor de startbijeenkomst van ons eerste taalproject 50 bewoners van de toenmalige noodopvang door de stad naar ons pand hebben geleid. Door heel concreet mee te wandelen met mensen, hadden we in één klap 50 deelnemers en was de Taalgroep een feit.

De succesfactoren van Ekklesia Taalgroep

 • Bepaal wat nodig is
  We zijn flexibel en betrokken en springen daarom snel in op de vraag vanuit de samenleving.
 • Werk met taalcoach-materiaal
  We werken met SpreekTaal en leggen de focus op spreekvaardigheid. Daar zit namelijk voor de meeste van onze deelnemers de bottle neck.
 • Probeer nieuwe dingen uit
  We zijn goed in pionieren en sterk in het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Onze wendbaarheid maakt dat we betrekkelijk snel iets nieuws op kunnen zetten.

Uitdaging voor Ekklesia Taalgroep 

Onze focus heeft, zeker het afgelopen jaar, sterk gelegen op het in beeld krijgen van nieuwe groepen deelnemers, het werven van nieuwe taalcoaches om aan de vraag te kunnen voldoen, en het opstarten van nieuwe taalcoachgroepen. 

Tips voor jou als coördinator

 1. Vergeet de praktijkleerder niet! Het is als taalcoachorganisatie belangrijk om je bewust te zijn van de manier waarop praktijkleerders leren. Dit betekent dat je in je taalaanbod extra ruimte moet maken voor 'doen en nadoen' en dat je ervoor moet waken om al te sterk te leunen op geschreven taal. Het goed begeleiden van praktijkleerders vraagt ook iets extra's van taalvrijwilligers. Dit betekent dat je hier rekening mee moet houden in je wervingsprofiel. Wij zijn in Leiden samen met partnerorganisaties nu een aangepast wervingsprofiel aan het uitwerken. 
 2. Ga de boer op om deelnemers te benaderen en probeer een divers, multicultureel netwerk van partnerorganisaties op te bouwen. "

Gerelateerde berichten:

Inbreng formatiegesprekken: De Nederlandse taal leer je met ménsen
Onderzoek – Ruimere werkmogelijkheden voor asielzoekers
Kletsmaatjes vier jaar!
>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.