Belang taalcoaching (h)erkend, Het Begint met Taal hoog gewaardeerd

09 dec, 2021

Onderzoek onder gemeenten, taalscholen en partners

Of het nou gaat om taalscholen, beleidsmakers van de gemeente of partners: allemaal erkennen ze het grote belang van taalcoaching. Tegelijkertijd is er ruimte voor verbetering: zo kunnen gemeenten veel vaker profiteren van de platformfunctie van Stichting Het Begint met Taal en zouden taalscholen geholpen zijn met een beter zicht op taalcoachorganisaties in hun nabijheid. Dit - en nog veel meer - blijkt uit het imago-onderzoek dat Het Begint met Taal onlangs liet uitvoeren door Alliantie Partners . Het onderzoek biedt aanknopingspunten voor het verbeteren van communicatie en samenwerking, zodat taalontwikkeling en integratie van NT2-leerders sneller en beter verlopen. Een actuele ambitie in de context van de nieuwe inburgeringswet die per 2022 van kracht gaat. 

Taalcoaching is een krachtig middel voor het oefenen van een tweede taal en draagt bij aan meer contact tussen Nederlanders en nieuwkomers. Dat weten we bij de Stichting Het Begint met Taal al jaren en dus brengen we dat graag over het voetlicht in heel Nederland. Dat doen we door onze communicatie, ons lobbywerk en onze samenwerking met gemeenten, taalscholen, bedrijfsleven en partner-organisaties. Ook maken we taalcoaching effectiever. We ondersteunen taalvrijwilligers en coördinatoren daartoe met materiaal en kennis. 


We doen dus heel veel - maar hoe landt dit alles eigenlijk bij onze stakeholders? In hoeverre delen gemeenten, taalscholen en partners onze overtuiging over de kracht van taalcoaching? En weten ze de weg naar ons aanbod goed te vinden? 

Krachtige combinatie les en praktijk

Om dat inzichtelijk te maken, vroegen we advies- en opleidingsbureau Alliantie Partners onderzoek te doen naar ons imago. Bij het onderzoek werden 28 partners, 43 gemeenten en 84 taalscholen onder de loep genomen. Gelukkig blijken al deze partijen redelijk goed bekend te zijn met taalcoaching. Het belang van taalcoaching als krachtige combinatie met formeel leren wordt breed gedragen. Onbekender is de toegevoegde waarde van taalcoaching voor vrijwilligers zélf. Taalcoach zijn draagt positief bij aan de eigen ontwikkeling van vrijwilligers maar dat wordt door taalscholen, gemeenten en partners nauwelijks (h)erkend. 

Deskundig en betrouwbaar

Taalscholen, gemeenten en partners zien dus net zoals wij de kracht van taalcoaching. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat ze de informatie van Het Begint met Taal waarderen als geloofwaardig, deskundig en betrouwbaar. Wat opvalt is dat er vaak onduidelijkheid is over de rol van Stichting Het Begint met Taal versus die van Stichting Lezen en Schrijven. Dat is jammer want beide partijen hebben juist een heel duidelijk eigen insteek; waar Lezen en Schrijven vooral focust op NT1-leerders, richt het Begint met Taal zich op NT2-leerders. 

Resultaten per doelgroep 

We zetten de belangrijkste onderzoeksresultaten per doelgroep op een rij:

Gemeenten zien belang en reserveren geld

Voor gemeenten is het belangrijk dat NT2-leerders zoals nieuwkomers, laaggeletterden en arbeidsmigranten, goed en snel integreren in de samenleving. Taal is daarbij een belangrijke voorwaarde. Beleidsmakers van de gemeente bepalen mede het beleid rondom taalcoaching. Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten zich ruimschoots bewust zijn van de waardevolle rol die vrijwilligers spelen bij taalcoaching. Ze maken hier dan ook in toenemende mate geld voor beschikbaar. Tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat gemeenten Het Begint met Taal maar zelden actief inzetten als platform. Zonde, want juist door de link te leggen met Het Begint met Taal, hoeven gemeenten het wiel rondom taalcoaching niet opnieuw uit te vinden. Het Begint met Taal biedt gemeenten een groot netwerk van lokale taalcoachorganisaties (al in 200 gemeenten zijn jaarlijks 15.000 taalvrijwilligers actief!) en kwaliteitsinstrumenten zoals SpreekTaal, 10 succesfactoren voor effectieve taalcoaching en MATCH. Via ons netwerk kunnen gemeenten bovendien goede voorbeelden met elkaar delen. 

Taalscholen maken massaal gebruik van taalcoaching

Taalscholen die samenwerken met taalvrijwilligers zorgen ervoor dat anderstaligen de spreekvaardigheden die ze tijdens de les leren, in de praktijk kunnen oefenen. Dat maakt formeel taalonderwijs effectiever. Taalscholen zien deze krachtige combinatie ook, blijkt uit het onderzoek. Maar liefst driekwart van de taalscholen maakt gebruik van taalcoaching. Bijna de helft van de taalscholen kent Het Begint met Taal en weet dat we een mooi aanbod hebben voor taalvrijwilligers, zoals trainingen en het materiaal van SpreekTaal. Als taalscholen geen gebruik maken van taalcoaches, komt dat veelal doordat ze de lokale taalcoachorganisaties niet kennen. Op de website van Het Begint met Taal zijn die gemakkelijk vindbaar

Samenwerkingspartners zien kracht voor uitbreiding sociaal netwerk 

Partners zien voornamelijk uitbreiding van het sociale netwerk als de kracht van taalcoaching. Ze zien taalcoaching ook als manier voor vrijwilligers om in contact te komen met andere culturen en zichzelf op een zinvolle manier te ontwikkelen. Partners beschouwen Het Begint met Taal als de partij die taalcoaching - en het belang ervan - bekender maakt. Minder bekend bij hen is de rol die Het Begint met Taal speelt bij het ondersteunen van coördinatoren bij kwaliteitsbewaking en bij het ondersteunen van de samenwerking tussen gemeenten, taalscholen en werkgevers. 


Meer weten? Neem contact op met Sylvia de Groot Heupner via sylvia@hetbegintmettaal.nl voor meer informatie. 


Het onderzoek is uitgevoerd door Alliantie Partners


Gerelateerde berichten:

Meer aandacht nodig voor Nederlandse taal
Jaarverslag 2023
Stem jij op Kletsmaatjes?
>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.