taal_20150911_0034Het inburgeringsonderwijs is niet goed geregeld in Nederland, blijkt uit artikelen in de Volkskrant en de Telegraaf. Schrijnend, omdat juist nieuwkomers moeilijk wegwijs worden in het ondoorzichtige woud van taalaanbieders. Daarnaast hebben ze nauwelijks contacten om de taal te oefenen in de praktijk. De combinatie van goede taalles én een taalvrijwilliger blijkt het meest effectief. Wij vinden daarom: bied alle nieuwkomers een taalvrijwilliger én goede taalles.

Inburgering is onoverzichtelijk ingericht

Sinds 2013 zijn inburgeraars zelf verantwoordelijk voor het behalen van hun inburgeringsexamen. Voorheen lag deze taak bij de gemeente. Nieuwkomers krijgen een brief op de mat waarin staat dat ze 3 jaar de tijd hebben om in te burgeren. Veel inburgeraars weten niet bij wie ze terecht kunnen en zijn vaak huiverig om leningen aan te gaan. Door de onoverzichtelijke inburgering zien vrijwilligersorganisaties de hulpvragen toenemen. Taalcoaching is juist bedoeld als aanvulling op formeel onderwijs, voor-, tijdens,- of na de inburgering, niet als vervanging.

Taalcoaching vergroot je wereld

De beste manier om Nederlands te leren is een combinatie van goede taalles op school én taalcoaching door een vrijwilliger in de praktijk, blijkt uit jarenlange ervaring. Taaldocenten zijn opgeleid om formeel taalles te geven, vrijwilligers doorgaans niet. Op school wordt de basis voor het Nederlands gelegd, zoals grammatica en alfabetisering. Taalcoaching zorgt ervoor dat nieuwkomers oefenen in de praktijk en zich oriënteren op hun toekomst. Wekelijks spreken vrijwilligers en nieuwkomers af om de taal te oefenen in de praktijk, bijvoorbeeld op de markt, het schoolplein of in de bibliotheek. Een uitkomst, vooral voor nieuwkomers die nauwelijks Nederlanders kennen. “Eerst voelde ik me gevangen, ik kon niemand verstaan. Nu durf ik te praten met iedereen,” zo zegt een vrouw uit Syrië. Ook voor vrijwilligers is taalcoaching belangrijk: “Dankzij de taalcoaching kan ik toch een beetje oma zijn, en heeft het zoontje van m’n taalmaatje een oma in Nederland.”

Een taalcoach voor alle inburgeraars

Alle inburgeraars verdienen een taalvrijwilliger die hen wegwijs maakt met de Nederlandse taal en cultuur. We pleiten ervoor dat hier extra financiering voor vrij komt, zodat vrijwilligersorganisaties meer nieuwkomers kunnen ondersteunen. Ook is het belangrijk dat de inburgering overzichtelijker wordt. Zo bouwen nieuwkomers sneller een toekomst op in onze samenleving.

Het Begint met Taal is het landelijke steunpunt voor taalcoaching aan anderstaligen. Op 161 plekken in het land zetten duizenden vrijwilligers zich wekelijks in voor jaarlijks 20.333 anderstaligen. Ons doel: vrijwillige taalcoaching effectief, zichtbaar en beschikbaar maken, overal in Nederland.