Het Begint met Taal komma

De combinatie van formeel- en non-formeel in de inburgering

06 Jan, 2020

Vanaf januari 2021 gaat de nieuwe wet inburgering in. Met de invoering van deze wet krijgen gemeenten de regie over de uitvoering van de inburgering. Zij krijgen de wettelijke plicht om ervoor te zorgen dat inburgeringsplichtigen tijdig een inburgeringsaanbod wordt gedaan. Om gemeenten te ondersteunen bij de invoering heeft SZW de handreiking ‘van Beleid naar Inkoop in de Inburgering’ ontwikkeld. Goed nieuws voor taalcoaching: de combinatie van formeel en non-formeel onderwijs wordt als goed voorbeeld genoemd. Het is belangrijk om naast het leren in de klas het geleerde in de praktijk te brengen, te oefenen en ‘kilometers’ te maken.  

Handreiking

De handreiking van ‘Beleid naar Inkoop in de Inburgering’ is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het organiseren van het inburgeringsaanbod in het nieuwe inburgeringsstelsel. De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Waarom taalcoaching door vrijwilligers in de inburgering hoort

Inburgeraars worden het snelst taalvaardig in het Nederlands door de combinatie van goed onderwijs én veel oefenen in de praktijk, zo toont onderzoek aan. Taalcoaching biedt de broodnodige herhaling. Alleen het volgen van formele inburgeringslessen is niet genoeg om een taal ook echt te spreken en te begrijpen. De inzet van taalvrijwilligers die buiten het klaslokaal de taal oefenen, is een must. In dit artikel geven we 5 redenen voor gemeenten waarom taalcoaching door vrijwilligers in de inburgering hoort.

Meer lezen:

Vragen

Wil je meer informatie over je slim gebruik kunt maken van taalcoaching in de inburgering? Neem contact met ons op, we helpen je graag verder.

Ontvang elke maand onze nieuwsbrief met nieuws, inspiratie en tips over taalcoaching

Wij gebruiken je mail alleen voor het toesturen van onze nieuwsbrief.
Je kunt je altijd uitschrijven via de link onderaan iedere nieuwsbrief.

Logo Het Begint met Taal

Stichting Het Begint met Taal
De Alchemist
Koningin Wilhelminalaan 8
3527 LD Utrecht
030-2422841

info@hetbegintmettaal.nl

K.v.K. 34311837
NL12 RABO 0145 771 245

Volg ons

ANBI-status

HET BEGINT MET TAAL © 2021 | Privacyverklaring | Gedragscode | Contact