Hoe kan ik aantallen deelnemers en vrijwilligers tellen voor een jaarrapportage (kengetallen)?
Hoe wijzig ik een coördinator?
Hoe voorkom ik automatische mails?
Hoe verwijs ik deelnemers door?
Hoe rapporteer ik aan OCW over WEB-financiering (Landelijk Beeld Volwasseneneducatie / CBS-monitor)?
De link naar de impactmeting werkt niet?
Hoe kan ik bezoekers turven?
MATCH en de Taalhuis certificering
Hoe gebruik ik toeleiders?