Online uitwisselen over de rol van de bibliotheken in de inburgeringswet

04 sep, 2020

Op 1 juli 2021 gaat de nieuwe wet inburgering in. Welke rol kunnen bibliotheken hierin spelen? Samenwerkingspartners RijnbrinkProbiblioCubissde Koninklijke Bibliotheek en Het Begint met Taal organiseerden voor bibliotheken online sessies om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Tijdens deze sessies wisselden bibliotheken uit welke rol zij hierin kunnen pakken, wat succesfactoren zijn en hoe zij slim kunnen samenwerken met partners. Met succes: “Interessant om van collega’s te leren!”, aldus een deelnemer.

De rol van de bibliotheek

Om een taal te leren heb je andere mensen nodig. Veel nieuwkomers hebben weinig contact met Nederlandssprekenden om de taal in te slijpen. Extra oefenen met taalvrijwilligers is vaak essentieel om de geleerde kennis in te slijpen en de link te leggen met de praktijk. De nieuwe wet inburgering biedt kansen om combinaties tussen formeel én non-formeel leren te maken. Veel bibliotheken organiseren naast de taalcoachtrajecten en taalcafé’s ook interessante materialen voor inburgeraars, bijvoorbeeld voor zelfstudie.

Rol van taalcoaching en routekaart

Tijdens de online sessies kwam allereerst aan bod waarom de combinatie van formeel onderwijs en non-formele taalcoaching krachtig is. Sylvia de Groot Heupner, directeur van Stichting Het Begint met Taal lichtte toe wat er vanuit de wetenschap over bekend is. Daarnaast gaf zij een introductie over de wet inburgering en welke kansen dit biedt voor non-formeel aanbod. Floor Banning van Probiblio vertelde over de Routekaart Inburgering die zij ontwikkelde samen met Bibliotheek Waterland en Bibliotheek Schiedam. Handig voor tijdens gesprekken met je gemeente over het nieuw te vormen beleid.

Een aantal tips van deelnemers

Werk zo veel mogelijk samen met vrijwilligersorganisaties die taalcoaching bieden en maak samen een plan. Op verschillende locaties zijn al mooie voorbeelden van samenwerkingen tussen bibliotheken, welzijnsorganisaties, vluchtelingenwerk en/of onafhankelijke taalcoach-projecten.

Meer informatie Sylvia de Groot Heupner

Gerelateerde berichten:

De staat van de Nederlandse volwasseneneducatie
Meer aandacht nodig voor Nederlandse taal
Jaarverslag 2023
>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.