Gezonde Taal in Tijdschrift Les voor NT2-docenten

04 apr, 2022

We weten allemaal dat een cursist lekker in zijn vel moet zitten om te kunnen leren. Je kunt dus niet om de psychische en lichamelijke gezondheid van cursisten heen. Toch kampen met name statushouders bovengemiddeld vaak met gezondheidsproblemen. Maar hoe signaleer je die als NT2-docent en coördinator van taalcoaching? Hoe kun je gezondheid bespreken en welke materialen kun je hierbij gebruiken? En hoe kun je daarbij samenwerken als taalschool en taalcoachaanbieder? Tijdens de online Studiemiddag Gezondheid en Taal van 19 november 2021 gaven Pharos, ITTA en Het Begint met Taal antwoord op deze vragen. Tijdschrift Les, het vakblad voor NT2-docenten, publiceert hier in haar editie van maart een uitgebreid verslag over.

NT2-docenten én taalcoach-coördinatoren

De studiemiddag werd georganiseerd door drie samenwerkende organisaties: Pharos, Stichting Het Begint met Taal, en het ITTA.  Bijzonder was dat er onder de dertig deelnemers zowel mensen uit het veld van taalcoaching (door vrijwilligers) als NT2-docenten aanwezig waren. Doorgaans worden de taalvrijwilligers en de professionele NT2-docenten apart bediend als het gaat om nascholing en deskundigheidsbevordering. Dit keer kon er echter ook volop uitgewisseld worden tussen medewerkers van taalscholen en organisaties voor taalcoaching. Niet toevallig stond de samenwerking tussen taalschool en taalcoach dan ook op de agenda, in het bijzonder de samenwerking als het gaat om de gezondheid van de inburgeraar.


"Praat erover, verwijs door en laat los"

Namens Les was redacteur Annemarie Nuwenhoud aanwezig om verslag uit te brengen van de studiedag. Dit artikel is gepubliceerd in de papieren editie van maart 2022 en te vinden via de website van Les. Het artikel beschrijft welke feiten over de gezondheid van statushouders bekend zijn. Denk hierbij aan beschermende en belastende factoren. Daarnaast geeft het concrete tips wat je als NT2-docent kunt doen om gezondsheidsthema's te bespreken, signaleren en doorverwijzen. Ook is er volop aandacht voor de materialen voor gezondheid en taal. Tot slot gaat het in op de samenwerking tussen de taalcoach en docent en met de gemeente.

Nieuwe studiedag Gezondheid en Taal op 31 mei 2022

Op dinsdag 31 mei 2022 van 13.30-16.30 uur staat er online studiedag gepland voor NT2-docenten en taalcoachcoördinatoren.  


Tijdens deze workshop belichten we drie aspecten van het thema ‘Gezondheid en Taal’

 1. Hoe praat je in de taalles of tijdens je taalcoaching over gezondheid?
  • Wat doe je als je vermoedt dat het niet lekker gaat met een cursist?
  • Wat is je rol? We bieden tips voor het vroeg signaleren van psychische klachten en het bespreken van gezondheidskwesties
  • We geven je advies hoe te handelen bij gezondheidsvraagstukken.
 2. Hoe vergroot je taalvaardigheid over gezondheid?
  • We laten zien welke materialen je kunt gebruiken om te werken aan de taalvaardigheid over gezondheid
 3. Samenwerking
  • Wat is er mogelijk in samenwerking met taalscholen, taalcoaching en welzijn om samen te werken aan gezondheid?

Je vindt hier meer informatie over de online studiemiddag Gezondheid en Taal. 

Gezonde Taal

Tijdens de studiedag werden diverse materialen besproken, zoals Gezonde Taal. Dit is handig materiaal voor het oefenen van gesprekken over concrete gezondheidsthema’s. Gezonde Taal zorgt ervoor dat anderstaligen makkelijker in gesprek gaan, bijvoorbeeld in de dokterspraktijk.


Wat is het?

 • Geschikt voor taalcoaching aan anderstaligen rond niveau A2.
 • Geschikt voor zowel een-op-een taalcoaching als kleine groepen.
 • Eenvoudig in gebruik.
 • Laagdrempelig, leuk en leerzaam

In detail

 • Gezonde Taal bestaat uit een handleiding en tien praktische modules.
 • De modules gaan over veel voorkomende gezondheidsthema’s, zoals ouder worden, diabetes en stress.
 • Elke module bestaat uit 3 gedeeltes: voorbereiding, uitvoering en terugkijken


Vind hier meer informatie over hoe je het materiaal kunt downloaden (als aangesloten organisatie bij Het Begint met Taal) of kunt bestellen via Van Dale.

Gerelateerde berichten:

Inbreng formatiegesprekken: De Nederlandse taal leer je met ménsen
Onderzoek – Ruimere werkmogelijkheden voor asielzoekers
Kletsmaatjes vier jaar!
>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.