Laaggeletterdheid & basisvaardigheden

Een deel ons netwerk krijgt financiering voor hun taalcoachactiviteiten, vanuit WEB-gelden (Wet Educatie en Beroepsonderwijs). Sinds 2020 hebben gemeenten rondom het beleid van laaggeletterdheid meer regie en financiële middelen. Lees hier de nieuwste informatie en vind handige links en documenten.

Begrippenlijst

Vind hier een uitleg van alle definities rondom laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid

Mensen die laaggeletterd zijn, kunnen wel een beetje lezen en schrijven (in hun moedertaal), maar beheersen deze vaardigheden onvoldoende om zelfredzaam te kunnen zijn in onze maatschappij. Volwassenen die onder niveau 2F zitten van het Referentiekader taal en rekenen, behoren tot de groep laaggeletterden.
Iemand die de Nederlandse taal niet beheerst, enkel en alleen omdat deze persoon een andere moedertaal heeft en de Nederlandse taal (nog) niet machtig is, is niet laaggeletterd, maar anderstalig en (nog) laagtaalvaardig in het Nederlands. Iemand die alleen laag digitaal vaardig of laag rekenvaardig is, is niet laaggeletterd. Zie ook de begrippenlijst.

Vind hier de materialenwijzer die de KB en Stichting Lezen en Schrijven hebben uitgegeven met een overzicht van oefenmaterialen, waaronder SpreekTaal. Hierin wordt aanbevolen om andere basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden) pas te oefenen als het spreekniveau minimaal A2 is.

Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB)

De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) regelt de organisatie van verschillende vormen van beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Gemeenten krijgen jaarlijks budget op basis van deze wet voor het inkopen van cursussen gericht op het verbeteren van de Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden. Het mogen alleen cursussen zijn bestemd voor volwassenen vanaf 18 jaar die niet inburgeringsplichtig zijn. De WEB-gelden kunnen zowel aan trajecten binnen de formele als non-formele educatie worden besteed.

Ontwikkelingen

 • Handreiking voor gemeenten voor de kwaliteit van non-formeel vrijwilligers
  De ‘Handreiking Breed Kwaliteitsbeleid Basisvaardigheden’ is een belangrijk kader voor gemeenten die WEB gelden inzetten bij non-formeel aanbod (met vrijwilligers en/of met docenten). Met deze handreiking willen het Rijk en gemeenten investeren in de kwaliteit van volwasseneneducatie. Stichting Het Begint met Taal maakte onderdeel uit van de begeleidingscommissie. 

 • Monitoring laaggeletterdheid
  OCW wil graag weten hoeveel mensen deelnemen aan volwasseneneducatie en hoe die informatie bruikbaar is om de aanpak van laaggeletterdheid nóg effectiever te maken. Ondersteund door de VNG/Divosa werken het Rijk, het CBS en gemeenten samen aan een landelijke output monitor om dit alles in kaart te brengen.

  Rijk en gemeenten hebben afgesproken te starten met een basisset van 6 outputgegevens.
  Die bestaat uit:
  1) Aantal deelnemers,
  2) Geslacht,
  3) Leeftijd,
  4) NT1/NT2,
  5) Postcode/gemeente
  6) Type cursus/aanbod.
  Lees meer

  MATCH voldoet aan de voorwaarden vanuit OCW en kan dus jullie als aanbieder worden ingezet om aan de gemeente te rapporteren. OCW heeft meebetaald aan de ontwikkeling van MATCH.


 • Doelgroepentool voor gemeenten
  Deze tool is door Tel mee met Taal ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij hun aanpak van laaggeletterdheid. Het geeft een wetenschappelijk onderbouwde indicatie van de totale omvang van de groep laaggeletterden in een gemeente of regio alsook een indicatie van de omvang van verschillende subdoelgroepen. Meer informatie is te vinden op de website GeletterdheidinZicht.nl 


Op de hoogte blijven?

Sylvia de Groot Heupner - Stichting Het Begint met Taal

Neem voor advies contact op met Sylvia de Groot Heupner

Op de hoogte blijven?

>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.