Hoe kan ik aantallen deelnemers en vrijwilligers tellen voor een jaarrapportage (kengetallen)?
Hoe wijzig ik een coördinator?
Hoe rapporteer ik aan OCW over WEB-financiering (Landelijk Beeld Volwasseneneducatie / CBS-monitor)?
De link naar de impactmeting werkt niet?
Welke exports kan ik maken?
Hoe kan ik deelnemers of vrijwilligers vinden in MATCH?
Help! Ik kan niet inloggen!
Hoe voorkom ik dat (prive)contactgegevens van een coördinator gedeeld worden?
Kan een coördinator ook zelf vrijwilliger zijn?