Hoe wijzig ik een coördinator?
Hoe rapporteer ik aan OCW over WEB-financiering (Landelijk Beeld Volwasseneneducatie / CBS-monitor)?
Welke exports kan ik maken?
Hoe kan ik aantallen deelnemers en vrijwilligers tellen voor een jaarrapportage (kengetallen)?
Stoppen met MATCH
De link naar de impactmeting werkt niet?
Hoe kan ik deelnemers of vrijwilligers vinden in MATCH?
Help! Ik kan niet inloggen!
Hoe exporteer ik vrijwilligers (voor een nieuwsbrief/mailing)?