Nieuwkomers en vrijwilligers aan elkaar verbinden, dat is waar je het voor doet als taalcoach-coördinator. Je wilt weten wat werkt en zoveel mogelijk impact bereiken, zonder allerlei administratie. De Tool voor Taalcoaching (ToTa) is een ideaal systeem om het organiseren, begeleiden en monitoren van taalcoaching effectiever te maken. Klinkt dat aantrekkelijk? Ga dan snel met deze unieke tool aan de slag.

Wat zijn de voordelen?

Vrijwilligers beter begeleiden
Taalvrijwilligers krijgen per sessie praktijkgerichte tips en materiaal over taalcoaching. Met deze informatie kunnen ze gelijk aan de slag. Dit is handige extra ondersteuning naast andere trainingen en bijeenkomsten!

Makkelijk monitoren van taalkoppels
Taalvrijwilligers en deelnemers evalueren hun taalcoachsessies zelf. Je ziet als coördinator in één oogopslag hoe het met de taalkoppels en groepjes gaat. Als het even niet zo lekker loopt, krijg je via het systeem gelijk een melding. En kun je meteen contact opnemen.
Bij de start geeft de deelnemer aan wat hij of zij wil leren. Tussendoor én na afloop bekijk je samen of de doelen zijn behaald. Aan het einde van het taalcoachtraject weet je dus precies wat de ontmoetingen hebben opgeleverd.

Efficiënter werken
De Tool voor Taalcoaching verlicht jouw administratieve lasten en is AVG-proof en persoonsonafhankelijk. Het aanmelden, registreren, koppelen en monitoren van taalvrijwilligers en anderstaligen gaat automatisch via de tool. Zo kun je bijvoorbeeld standaardmailtjes instellen. Dat scheelt een hoop tijd. Doe er je voordeel mee.

“Met de tool voor taalcoaching zie ik in één oogopslag hoe het met mijn vrijwilligers gaat” – coördinator Rachel

Uitgebreide functionaliteiten

De Tool voor Taalcoaching heeft de volgende functionaliteiten.

  • Registratie: van deelnemers en vrijwilligers
  • Koppeling: van deelnemers aan 1-op-1-vrijwilligers en/of taalgroepen
  • Monitoring: coördinatoren hebben real-time inzicht in verloop van de taaltrajecten door evaluaties van de vrijwilligers per taalsessie
  • Impactmeting: deelnemers krijgen geautomatiseerd uit de ToTa 4 ‘softe’ zelfevaluatiemomenten per mail (na 1e, 10e, 20e en eindsessie). De ToTa aggregeert automatisch alle evaluaties en geeft gemiddelde en geanonimiseerde totalen op organisatieniveau, bruikbaar voor externe rapportage.
  • Rapportage: via exportfunctie kunnen data over aantallen deelnemers, vrijwilligers en trajecten en diverse andere gegevens door organisatie zelf geanalyseerd en gerapporteerd worden.
  • Kwaliteit: de ToTa biedt e-learning aan de vrijwilligers (achtergrondinformatie, praktische tips, instructiefilmpjes, oefenmateriaalsuggesties. etc.) waarmee de vrijwilligers getraind worden in effectievere taalondersteuning.
  • Communicatie: via de evaluaties en ingebouwde mail/Facetime-functie kunnen vrijwilligers direct met de coördinatoren communiceren en (geautomatiseerd) zonodig om hulp vragen

Voor taalcoaching NT2 én NT1

De ToTa is ingericht voor gebruik van taalcoaching aan nieuwkomers (NT2) op alle niveaus. Sinds januari 2020 is de ToTa ook te gebruiken voor NT1-deelnemers. Daarmee is de ToTa bruikbaar als vervanging van Match voor het Leven, het registratiesysteem dat Stichting Lezen & Schrijven stopt per eind april 2020.

Continue doorontwikkeling: ToTa wordt MATCH

Elk systeem vraagt om continue doorontwikkeling. Op basis van de ervaringen van huidige gebruikers worden nu diverse wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt de Tool  vrijwilliger-vriendelijk (de taalcoach heeft geen eigen account meer), komen er meer koppelcriteria en wordt de ToTa aangepast op externe ontwikkelingen als de OCW-monitortool. Lees hier meer over de opvolger van de ToTa, beschikbaar vanaf maart 2021: MATCH.

Aan de slag?

Wil je meer informatie over de nieuwe Tool of nog aan de slag met de ToTa?  Wij adviseren graag. 

Neem contact op