maatschappelijke diensttijd

De maatschappelijke diensttijd voor jongeren gaat in februari 2020 officieel van start. Na zo’n 75 ‘proef’trajecten waaraan 10.000 jongeren deelnamen is er voldoende geleerd. De maatschappelijke diensttijd gaat zich richten op jongeren tussen 14 en 27 jaar. Het is de bedoeling dat zij daar minimaal 80 uur aan besteden binnen 6 maanden. De NOV heeft nog enkele verbeterpunten geformuleerd.

Geen vrijwilligerswerk

Volgens het Ministerie van VWS moet de maatschappelijke diensttijd een combinatie zijn van maatschappelijke impact van jongeren, talentontwikkeling voor jongeren en ontmoeting tussen jongeren en anderen, vooral tussen jongeren met verschillende achtergronden. Daarmee onderscheidt het zich van een stage, betaald werk of vrijwilligerswerk. Uiteraard is de scheidslijn soms dun en moet er aandacht zijn om verdringing te voorkomen. Een MDT-project mag niet ten koste gaan van bestaande arbeidsplaatsen, stages of vrijwilligersfuncties.

Waarom is de MDT belangrijk voor (taal)vrijwilligersorganisaties?

Vereniging NOV heeft een brief gestuurd naar de Tweede Kamer om te laten zien dat er een enorm draagvlak is voor de Maatschappelijke Diensttijd, maar dat dat draagvlak sterk vergroot kan worden door de bestaande vrijwilligersorganisaties en vrijwilligerscentrales te betrekken in de uitvoering. Vereniging NOV ziet in haar verbeterbrief namelijk een duidelijke relatie tussen de MDT en vrijwilligerwerk:

a. Eigen maken van samenlevingswaarden: de Maatschappelijke Diensttijd vergroot de directe inzet van jongeren en legt daarnaast een basis voor latere inzet en draagvlak voor vrijwilligerswerk.

b. Tegemoet komen aan grote vraag: Op veel terreinen in de samenleving is een grotere vraag naar diensten en activiteiten van vrijwilligers dan de huidige organisaties kunnen beantwoorden.

c. Kennismaken met diversiteit: Het is van duurzame waarde voor de algehele gemeenschapszin wanneer jongeren in deze fase van hun leven ervaring opdoen in het ontmoeten van andere mensen uit andere bevolkingsgroepen, elk met hun eigen achtergronden. En dat is meer dan alleen jongeren onderling.

Vragen?

Heb je vragen rondom de Maatschappelijke Diensttijd? Stel ze aan de NOV! Als jouw vrijwilligersorganisatie bij Het Begint met Taal is aangesloten ben je immers automatisch lid van Vereniging NOV.