Cultuurverschillen

20 sep, 2020

Taalcoaching is een krachtig middel om de Nederlandse taal beter te leren spreken. Door samen in gesprek te gaan, oefenen anderstaligen de taal op een praktijkgerichte manier en maken vrijwilligers kennis met andere culturen. Ze ontmoeten elkaar, oefenen alledaagse gesprekken en leren elkaars cultuur kennen. Taalcoaching zorgt voor meer begrip voor elkaars standpunten.

Op deze pagina lees je basisinformatie over interculturele communicatie. Wil je meer weten? Volg onze training ‘interculturele communicatie’ voor taalvrijwilligers.

Wat is cultuur?

Er bestaan meer dan 5000 culturen en iedere cultuur heeft met de ander gemeen dat die zichzelf als ‘normaal’ beschouwt. De verschillen schuilen in de grote diversiteit aan culturele waarden. Deze waarden bepalen in sterke mate ons gedrag, ons denken en onze houding. Die zijn per cultuur verschillend. Een ander kenmerk van culturele waarden is dat deze veelal onbewust zijn. Deze worden aangeleerd en komen o.a. tot uiting in symbolen, ‘rolmodellen’ en waarden.

Door meer inzicht in te krijgen in de globale verschillen tussen culturen worden we bewust van onze eigen (voor)oordelen en aannames ten opzichte van mensen uit andere culturen. Inzicht hebben waarom mensen doen wat ze doen en welk effect het heeft op jezelf is de basis van respect naar elkaar. Dan wordt contact met mensen uit andere culturen een uitdaging en een verrijking.

Interculturele communicatie

Interculturele communicatie is communicatie tussen personen uit verschillende culturen. Taalcoaching is een vorm waarbij interculturele communicatie plaatsvindt. Het kan ook communicatie zijn tussen mensen uit hetzelfde land, die uit verschillende sociaal-economische groepen of subculturen komen. Om het verschil in referentiekader te overbruggen, is het in de communicatie van belang om kennis te nemen van elkaars waarden, normen en/of referentiekader. Dan verloopt de communicatie beter. Een onbevooroordeelde houding is daarbij essentieel.

Valkuilen bij de menselijke waarneming

Vooroordelen, aannames en meningen zijn vaak gebaseerd op interpretaties. De feitelijke context wordt vaak onbewust genegeerd. Hierdoor wordt de waarneming sterk gekleurd door het eigen referentiekader. Communicatie tussen mensen kan het meest treffend gedefinieerd worden als: communicatie is de som der misverstanden.

Drie Stappen Methode

Onbekendheid met de emotionele betekenis die een bepaald begrip, gebaar of handeling voor de ander heeft, leidt bij interculturele contacten soms tot problemen. Beide partijen beschouwen hun eigen gedrag tenslotte als normaal, en het gedrag van de ander als abnormaal. Het verkeerd interpreteren van een standaarduitdrukking, een zegswijze of een beleefdheidsfrase leidt dan ook wel eens tot miscommunicatie.

Goede interculturele communicatie is (volgens Pinto) alleen mogelijk wanneer men werkt volgens de Drie Stappen Methode:

 1. Het leren kennen van de eigen cultuurgebonden waarden en normen. Welke regels en codes zijn van invloed op het eigen denken, handelen en communiceren?
 2. Het leren kennen van de cultuurgebonden normen en waarden van de ander.
 3. Het leren omgaan met de verschillen.

Een aantal tips bij interculturele communicatie

 • Leer van generalisaties over andere culturen, maar gebruik ze niet
 • Ga er niet van uit dat er maar één juiste manier is (de jouwe)
 • Ga er niet van uit dat communicatiestoornissen plaatsvinden omdat andere mensen het bij het verkeerde eind hebben
 • Luister actief en wees meelevend
 • Controleer of de andere persoon het heeft begrepen
 • Wees nieuwsgierig en stel met gevoel voor respect vragen

Zelf ervaren?

De beste manier om meer te begrijpen over interculturele verschillen is om het zelf te ervaren. Taalcoaching is hiervoor een uitstekend middel. Je wordt gekoppeld aan een nieuwkomer en oefent de Nederlandse taal. Samen ga je erop uit en praat je over dagelijkse dingen. Tijdens deze gesprekken leer je Nederland door de ogen van een nieuwkomer kennen en leer je van elkaars cultuur. Nieuwsgierig? Meld je hier aan als taalcoach en ervaar het zelf.

Meer lezen?

Makkelijk leesbare boeken over alle facetten die met diversiteit te maken hebben.

 • When cultures collide; Richard Lewis, London 2006, ISBN-13: 978-1904838029
 • Interculturele gesprekvoering; Edwin Hoffman; Houten 2013 ISBN: 9789031361823
 • Interculturele communicatie; D. Pinto, ISBN 9789031351329
 • Allemaal anders denkenden; Geert Hofstede; Amsterdam; ISBN 9789047005865

Gerelateerde berichten:

Meer aandacht nodig voor Nederlandse taal
Jaarverslag 2023
Stem jij op Kletsmaatjes?
>

Gelukt!

Waarschuwing

Oeps, er gaat iets fout. Gebruik het menu om terug te keren naar de website.