E-learning Het Begint met Taal

Bekijk op deze pagina 5 e-learningsfilmpjes en een animatie voor een-op-een taalcoaching. Wil je meer weten over taalcoaching in groepen/differentiatie en taal in de praktijk? Klik dan op onderstaande link:

Volgende pagina voor filmpje 7 t/m 11

 

1. Kennismaking

In dit filmpje zie je tips voor de kennismaking.

 • Vragen stellen: tijdens de kennismaking stel je elkaar basisvragen: Hoe heet je? Waar kom je vandaan? Wat wil je leren? Wat is je (taal)achtergrond? Door deze vragen te stellen leer je elkaar beter kennen.
 • Niveau bepalen/schoolloopbaan vaststellen: stel vragen waardoor je erachter komt wat iemands taal- en leerniveau is.
 • Goede afspraken maken: maak duidelijke afspraken over tijdstip en plaats van jullie taalontmoeting. Wissel telefoonnummers uit zodat je elkaar kunt bereiken als je niet kunt.
 • Gebruik het handboek voor taalcoaches bij de kennismaking: aangesloten organisaties kunnen deze handleiding gratis downloaden via het extranet van Het Begint met Taal. Je kunt de handleiding ook in druk bestellen via de webshop.

2. Taaldoel vaststellen

Door dit filmpje leer je wat een taaldoel is en hoe je achter iemands taaldoel komt.

 • Taaldoel achterhalen: de taalcoach doet oefeningen met de anderstalige en stelt vragen om het taaldoel vast te stellen. Wat kun je al in het Nederlands? Wat wil je leren in het Nederlands/in welke situaties wil je beter Nederlands leren? Evalueer het taaldoel halverwege het taaltraject en bekijk of je het taaldoel moet bijstellen.
 • Interesses en talenten: stel vast welke interesses en talenten iemand heeft. Gebruik deze interesses en thema’s om op aan te sluiten bij de taaloefeningen die jullie doen. Sluit aan op de belevingswereld van de anderstalige. 

3. Vijf verschillende werkvormen

In dit filmpje doe je tips op voor verschillende werkvormen.

 • Herhaling: je kunt taal op verschillende manieren aanbieden. Iemand moet een woord gemiddeld zeven keer in verschillende contexten horen voordat het wordt opgenomen. Door een woord via verschillende werkvormen aan te bieden zorg je voor uiteenlopende contexten.
 • In het filmpje behandelen de taalkoppels de volgende vijf werkvormen: 1. Woordspin, 2. Woorden tellen, 3. TPR, 4. Spreekbeurt, 5. Memory. Probeer deze werkvormen ook eens uit tijdens je taalontmoetingen. Wissel af in de les.
 • Focus op spreken en luisteren: spreken en luisteren zijn de vaardigheden die je het meest gebruikt als je een nieuwe taal leert, begin hier daarom mee. 

4. Bezoek aan de vrijwilligerscentrale

In dit filmpje doe je ideeën op voor uitstapjes.

 • Oefen van te voren: in het filmpje gaat het koppel naar de vrijwilligerscentrale. Ze oefenen van tevoren de vragen die de anderstalige kan stellen. In de volgende taalontmoeting komt de taalcoach terug op het uitstapje, bijvoorbeeld door een formulier in te vullen zoals Willem en Jamal in het filmpje doen. 
 • Houd rekening met het taaldoel: probeer met de uitstapjes aan te sluiten bij het taaldoel van de anderstalige. Naast de taalontmoetingen thuis of in de bieb is het een goed idee om de taal in de praktijk te oefenen.

5. Feedback

In dit filmpje vind je tips voor feedback bij taalopdrachten.

 • Spreek van tevoren af waarover je feedback gaat geven: Feedback is een onderdeel van taalcoaching. Het is belangrijk dat de anderstalige van tevoren weet waar je op gaat letten.
 • Focus op een aantal leerpunten: bij feedback geldt: overdaad schaadt. Kies niet meer dan drie punten uit waarop je feedback geeft.
 • Begin met een compliment: ook al spreekt iemand nog maar weinig Nederlands, je kunt hem of haar altijd een compliment geven over het Nederlands dat hij al spreekt. Geef pas feedback nadat je een compliment hebt gegeven. 

6. Animatie over dilemma’s bij taalcoaching

De animatie toont dilemma’s en oplossingen rond taalcoaching.

 • Als taalcoach kun je te maken krijgen met bepaalde dilemma’s. In deze animatie geven we aan om welke dilemma’s het gaat en hoe je daarmee om zou kunnen gaan.
 • Heb je vragen of loop je tegen dilemma’s aan en weet je niet hoe te handelen? Neem contact op met je coördinator of met ons via info@hetbegintmettaal.nl.

Volgende pagina voor filmpje 7 t/m 11

Het Begint met Taal wil de Bibliotheek Utrecht, Stichting Taal doet meer en de Vrijwilligerscentrale Utrecht bedanken voor hun medewerking aan de totstandkoming van deze e-learning. De e-learning is mogelijk gemaakt dankzij financiële ondersteuning van het Oranje Fonds en het VSB-fonds.

Logo-Oranje-Fonds