leenwoorden plaatjeTaalmuseum Leiden en BplusC gaan een Alternatief Woordenboek publiceren. In dat woordenboek komen woorden te staan die niet in het standaard woordenboek zijn opgenomen. Er komen bijvoorbeeld nieuwe woorden en zelfverzonnen woorden in. Om zoveel mogelijk van deze woorden te vinden doen ze een oproep aan iedereen om woorden aan te dragen.

Woordenboeken zijn vaak dikke pillen. Toch zijn er allerlei zaken waarvoor geen Nederlands woord bestaat. Ook zijn er veel woorden die wel worden gebruikt maar niet in het woordenboek staan. Veel families en vriendengroepen verzinnen zelf woorden. Het Taalmuseum Leiden en BplusC verzamelen deze woorden in het Alternatief Woordenboek.

Meeschrijven?

Iedereen kan meeschrijven aan het Alternatief woordenboek. In de maand november kun je langsgaan bij een van de vijf bibliotheken van Bplus C. Je kunt ook online woorden insturen. Iedere bijdrage is welkom, maar er wordt wel gekeken of het echt nieuwe woorden zijn. Het museum zoekt vooral:

  • woorden voor alledaagse concepten,
  • woorden die in kleine kring worden gebruikt
  • alternatieven voor woorden die uit een vreemde taal werden geleend.

Taal is overal en van iedereen

Het Taalmuseum Leiden is het nieuwste museum van Nederland en organiseert al zijn activiteiten in de openbare ruimte. De collectie van het museum wordt beheerd en gebruikt door ons allemaal: taal is overal en van iedereen. Taal past niet aan de muur of in een vitrine, maar verdient een levendig en laagdrempelig podium. Het museum ontwikkelt daarom activiteiten en tentoonstellingen waarbij het publiek actief betrokken wordt, om zo kennis over taal te vergroten, interesse in taal te bevorderen en de schoonheid van taal te laten zien en horen.

BplusC is de fusieorganisatie van de bibliotheken in Leiden en Leiderdorp, de Leidse Volksuniversiteit K&O, Het Leidse Volkshuis en de Muziekschool Leiden en omstreken. BplusC zet zich in om het leven van alle inwoners van de regio Leiden actief te verrijken met kunst, cultuur en kennis.