Webapp voor taalcoaching

Home/Webapp voor taalcoaching

Als coördinator wil je zo min mogelijk tijd kwijt zijn aan de administratie. Zodat je zoveel mogelijk tijd hebt voor wat er echt toe doet: taalvrijwilligers en anderstaligen koppelen en begeleiden. De tool voor taalcoaching helpt je hierbij: het bespaart tijd én biedt intensieve e-learning voor taalvrijwilligers. Daar plukken coördinatoren, taalvrijwilligers en anderstaligen de vruchten van.

Waarom de tool voor taalcoaching ? Dan kun je:

 • De kwaliteit van de taalcoaching verbeteren; 
 • Je vrijwilligers de belangrijkste informatie bieden die ze nodig hebben;
 • Anderstaligen vragen hun taalcoachtraject te beoordelen;
 • Eenvoudig trajecten monitoren;
 • Meer aandacht en begeleiding op maat bieden. Je krijgt een melding als een vrijwilliger of deelnemer een negatieve evaluatie invult;
 • Taalvrijwilligers en anderstaligen registreren en koppelen;
 • Je eigen gegevens vergelijken met landelijke gemiddelden.

Dit kan de taalvrijwilliger

 • Aanmelding: De vrijwilliger kan zich online aanmelden.  
 • Selectieproces: Om te voorkomen dat mensen afhaken bij een langere wachttijd, maken we het wachten zo leuk en informatief mogelijk.  
 • E-learning: Via filmpjes en interactieve opdrachten wordt de taalvrijwilliger begeleid bij alle fases van de taalcoaching, van kennismaking tot afsluiting. Taalvrijwilligers die groepen begeleiden krijgen aanvullende informatie.
 • Evalueren: De vrijwilliger evalueert regelmatig hoe de taalcoaching gaat. Als het niet lekker loopt, krijgt de coördinator hiervan een melding.  
 • Deskundigheidsbevordering: De vrijwilliger wordt uitgenodigd voor trainingen, intervisie-bijeenkomsten en webinars. 

Dit kan de anderstalige   

 • Aanmelding: De deelnemer kan zich online aanmelden.
 • Selectieproces: Om te voorkomen dat mensen afhaken bij een langere wachttijd, maken we het wachten zo leuk en informatief mogelijk.
 • Evalueren: De anderstalige evalueert via de mail hoe de taalcoaching gaat. Als het niet lekker loopt, krijgt de coördinator hiervan een melding.

Dit kan de coördinator

 • Aanmelding: De projectleider ontvangt aanmeldingen van vrijwilligers en anderstaligen.  
 • Selectieproces: De projectleider ziet hoe ver iemand is in het selectieproces, bijvoorbeeld of er al intakegesprekken zijn gehouden met vrijwilligers en anderstaligen.
 • Matchen: De projectleider koppelt vrijwilligers en anderstaligen aan elkaar. Beide partijen worden automatisch op de hoogte gesteld van de koppeling.  
 • Voortgang bewaken: De coördinator ziet in één oogopslag hoe de trajecten vorderen. De coördinator kan actief reageren als een vrijwilliger of anderstalige aangeeft dat het proces niet goed verloopt.
 • Inzicht krijgen in effect en tevredenheid: De coördinator krijgt inzicht in de lokale data over de effectiviteit en tevredenheid van vrijwilligers en deelnemers. Dit is belangrijke informatie voor stakeholders/samenwerkingspartners (financiers), deelnemers en vrijwilligers.

Volg ook de webinar op 24 mei

Tijdens de webinar leggen we uit hoe je dit systeem voor jouw organisatie kunt gebruiken. Schrijf je hier in voor de webinar.

Ik wil ook de tool voor taalcoaching voor mijn organisatie!

NB: Je organisatie dient aangesloten te zijn bij Het Begint met Taal

“Met de tool voor taalcoaching zie ik in één oogopslag hoe het met mijn vrijwilligers gaat”

Kansfonds
Ministerie van OCW
Ministerie van OCW
Ministerie van OCW