Mounira & Ilse

In dit blog vertelt het NOV wat de toegevoegde waarde is van vrijwilligers ten opzichte van beroepskrachten. Als een organisatie de middelen wél heeft en dus in principe iedere werknemer zou kunnen betalen, waarom zouden er dan alsnog vrijwilligers ingezet worden? Philine van Overbeeke komt tot de volgende 7 redenen waarom organisaties -ongeacht de financiële middelen- met vrijwilligers zouden moeten gaan werken.

Moeten we vrijwilligers gaan inzetten of niet? Een veel gehoorde vraag, zeker in sectoren waar de (financiële) broekriem steeds meer wordt aangetrokken. Vaak is de gedachte dat organisaties maar met vrijwilligers moeten gaan werken omdat zij de financiële middelen voor beroepskrachten missen. Daar wordt een denkfout gemaakt en dat is echt een gemiste kans voor veel organisaties. Aan het woord is Philine van Overbeeke, Junior Onderzoeker aan Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit.

Ik heb onderzocht wat de toegevoegde waarde is van vrijwilligers ten opzichte van beroepskrachten. Als een organisatie de middelen wél heeft en dus in principe iedere werknemer zou kunnen betalen, waarom zouden er dan alsnog vrijwilligers ingezet worden? Ik kom tot de volgende 7 redenen waarom organisaties -ongeacht de financiële middelen- met vrijwilligers zouden moeten gaan werken.

Geloofwaardigheid

Vrijwilligers worden vaak gezien als geloofwaardiger omdat zij niet betaald worden voor hun werk. Anders dan betaalde krachten zullen zij onder andere niet het ‘praatje’ van de organisatie klakkeloos opdreunen. Zij kunnen echt vertellen waarom zij vinden dat het doel waar zij voor staan belangrijk is. Daarnaast kan bij bijvoorbeeld een collecte door betaalde krachten het idee ontstaan dat met donaties hun salaris wordt betaald, waardoor donateurs sceptisch worden of hun geld wel bij de beneficianten terecht komt. Bovendien kan een grote achterban van vrijwilligers voor meer geloofwaardigheid voor de organisatie zorgen, want “als er zoveel mensen hun vrije tijd voor dit doel willen inzetten, dan moet het wel goed zijn…”

Netwerkeffect

Een organisatie met veel vrijwilligers kan vaak diep in de samenleving reiken, doordat alle vrijwilligers samen een enorm netwerk hebben. Dit kan veel deuren openen, want persoonlijk contact blijft vaak effectiever dan ‘koude’ verzoeken vanuit een hoofdkantoor. Door mond-tot-mond reclame en publiciteit kunnen maatschappelijke organisaties door hun vrijwilligers meer supporters, vrijwilligers en donateurs bereiken. Daarnaast is het netwerkeffect belangrijk omdat mensen eerder geneigd zijn te geven (zij het geld, tijd, middelen) als een bekende dit vraagt, maar ook als er meer bekendheid is rondom het onderwerp. Een grote vrijwilligers pool vangt hier twee vliegen in één klap: Meer vrijwilligers betekent meer bekendheid, maar ook meer bekenden om een bijdrage te vragen.

Lees dit artikel hier verder.