foto-epale1Op 9 september gaf Het Begint met Taal een workshop over taalcoaching aan anderstaligen tijdens EPALE’s internationale conferentie in Aken: Adult Education in Cities and Regions – a European Perspective. De meest gestelde vraag van partners uit Duitsland, België en Luxemburg was: waarom heeft Nederland zoveel (taal)vrijwilligers? Hoe komt dat? Wij gingen op onderzoek uit.

Taalcoaching aan anderstaligen is niet nieuw in Nederland, sterker nog sommige taalcoachorganisaties bestaan al ruim 40 jaar! In de jaren ’70 werden de eerste taalcoachorganisaties opgericht, zoals Taal aan Zee in Den Haag en de Vrouwen Taalgroep Zeist. Het doel was: migrantenvrouwen wegwijs maken in onze samenleving via taalondersteuning door vrijwilligers . Vlak daarna werden tientallen SamenSpraakprojecten opgezet via de lokale gilden en gingen honderden taalkoppels aan de slag. Het Oranje Fonds gaf in 2015 een belangrijke impuls aan taalcoaching met het landelijke programma Taalontmoetingen dat toen startte. Inmiddels zijn er meer dan 161 lokale taalcoachafdelingen bij Het Begint met Taal aangesloten. In totaal telde ons netwerk 8.409 taalcoaches in 2015, dit aantal groeit nog steeds!

foto-epale2Door de jarenlange ervaring hebben taalcoachorganisaties lokaal een solide netwerk opgebouwd van vrijwilligers, anderstaligen en samenwerkingspartners. Tal van mensen zijn betrokken bij hun buurt en willen anderstaligen met een taalvraag helpen kansen te creëren en mee te doen in de samenleving. Ook zijn er tal van voorbeelden waarin anderstaligen zelf aan de slag gaan als vrijwilliger, bijvoorbeeld als ambassadeur of als werver van nieuwe deelnemers.

Volgens Mark Molenaar van de landelijke vereniging voor het vrijwilligerswerk NOV past het hoge aantal taalvrijwilligers binnen de norm in Nederland. In 2014 waren circa 7 miljoen vrijwilligers actief (CBS). “Er zijn meerdere factoren die dit hoge aantal verklaren. Van oudsher zijn we gewend aan hoge aantallen vrijwilligers, deels veroorzaakt door de verzuiling. Ook zit het in onze aard om ondernemend te zijn, je ziet dat mensen snel zelf vrijwilligerswerk gaan organiseren”, aldus Molenaar.

Blijvende groei in vrijwillige inzet?

epale-conferentie2Het feit dat zoveel mensen zich in Nederland inzetten als taalvrijwilliger is iets om trots op te zijn. Dit is echter geen garantie voor de toekomst. Onderzoek van Motivaction geeft reden om te twijfelen of de actieve inzet voor vrijwilligerswerk vanzelf op peil blijft. Volgens de onderzoekers is het belangrijk dat vrijwilligersorganisaties hun activiteiten flexibeler opzetten, oog hebben voor wat vrijwilligers zelf willen leren en professionaliteit. Als we naar het netwerk van Het Begint met Taal kijken lijkt het tegenovergestelde aan de hand. Ten opzichte van 2013 is het aantal vrijwilligers fors toegenomen: van 5.790 naar 8.409 (in 2015). Taalvrijwilligers geven aan dat zij voor taalcoaching kiezen omdat het laagdrempelig, flexibel en leuk is en je echt een verschil kunt maken in iemands leven. Het Begint met Taal volgt alle ontwikkelingen op de voet, zodat we hierop in kunnen spelen.

Zie jij bepaalde ontwikkelingen die je met ons wilt delen? We gaan graag met je in gesprek. Neem contact op met Sylvia de Groot Heupner via sylvia@hetbegintmettaal.nl.