Congres MO1Op 19 juni vond het Congres Maatschappelijk Ondernemen plaats in de Rotterdam Science Tower. Het Begint met Taal was erbij. Aanleiding: vrijwilligerscentrales en non-profit organisaties stellen zich bedrijfsmatiger op, terwijl profit organisaties zich socialer opstellen. Voorzitter van Stichting NOV, Ella Vogelaar, rekent de aanwezigen voor dat 50% van de Nederlanders boven de 15 jaar vrijwilligerswerk doet, bij elkaar gaat het jaarlijks om 1 miljard uur vrijwilligerswerk voor omgerekend € 14,60 per uur. Ceel Elemans Sectormanager Public ING Nederland maakt de rekensom compleet: “Vrijwilligers zetten samen omgerekend 14 miljard euro per jaar om.” Onmisbare krachten van onschatbare waarde voor de Nederlandse economie. Voorts verhelderende visies, workshops met praktische tips van onder meer SODA Producties (brein achter VoorleesExpress). (Foto: Rich Theemling)

Verschuivende verhoudingen

Congres Maatschappelijk Ondernemen_5Vogelaar stelt dat er een periode is aangebroken waarin de verhoudingen tussen de burgers, de overheid en de markt aan het verschuiven is. Er wordt meer nagedacht over maatschappelijke onderwerpen en minder over verhoudingen. Ze signaleert de volgende ontwikkelingen:

  • Minder denken in opdrachtgever-opdrachtnemer, maar meer in partnerschap
  • Lange termijnresultaten/duurzame ontwikkelingen worden belangrijker dan korte termijnresultaten
  • Kwalitatieve sociale impact in plaats van kwantitatieve resultaten.
  • Minder een cultuur van elkaar afrekenen, maar hoe kunnen we meer aan elkaar hebben bij het samenwerken.
Nieuwe vrijwilligers aanboren? Plaats vacatures!

Congres MO2Lucas Meijs (rechts op de eerste foto), professor bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en auteur van Filantropie in Nederland laat zijn licht schijnen op vrijwilligerswerk in Nederland: ‘Vrijgevig Nederland’ is niet veranderd, de manier waarop financiële ondersteuning wordt gevraagd verandert wel. “Denk aan Geer & Goor met het Nationaal Ouderenfonds en acties als NLdoet.” Meijs vervolgt: “Vrijwilligerskracht is hernieuwbaar. Hoewel 40% van de vrijwilligersorganisaties zegt dat ze moeite hebben met het aantrekken van nieuwe vrijwilligers heeft geen van die organisaties vacatures. Tip: Plaats heldere vacatures met een duidelijke taakomschrijving, ga vervolgens het gesprek aan. Meijs stelt dat burgerkracht anderzijds ‘een ongeleid projectiel’ is, dat zich niet laat leiden. Algemene oplossingen werken niet, maatwerk is het credo voor vrijwilligersorganisaties. (Foto: Rich Theemling)

Offline & online crowdfunding

Naast nieuwe manieren om vrijwilligers te verbinden zijn er ook uiteenlopende verdienmodellen die maatwerk vereisen. Rene Bekkers, hoofdonderzoeker Filantropische Studies aan de VU, waarschuwt dat crowdfunding zowel online als offline werk vereist. “Veel mensen vergeten dat een website neerzetten nog niet alles is, er moet veel offline gebeuren. Organisaties moeten ook ‘fysiek’ om steun vragen. Als je een goed verhaal hebt gaat het er dus ook om hoe je het brengt. Daarbij moeten mensen ook weten dat andere mensen geven. Iemand die geld geeft, geldt als voorloper voor andere (potentiële) gevers.

Het woord ‘vrijwilligerswerk’ verdwijnt

Congres MO4Maurice ridder de van der Schueren, directeur KwaliteitVrijwilligeInzet.nl, buigt zich over de toekomst. “Vrijwilligerswerk als woord gaat vervallen,het dekt niet meer de lading,” voorspelt hij. Betaalde en vrijwillige inzet lopen volgens De ridder van der Schuure in elkaar over. Henny Wiersema onderschrijft dit vanuit de zaal: “Ik spreek van medewerkers, je bent allemaal gelijkwaardig. Toen wij kleding kregen met daarop in grote letters ‘vrijwilliger’ gedrukt, reageerden alle vrijwilligers teleurgesteld.” Het blijkt voor veel organisaties lastig om voldoende vrijwilligers aan zich te verbinden. Ridder de van der Schueren gooit een knuppel in het hoenderhok, hij stelt dat betaalde krachten moeten worden gezien als onbetaalde krachten en vice versa. Voor de toekomst acht Michiel de Wilde, directeur bij Erasmus Centrum voor Strategische Filantropie, het van belang dat organisaties meer in de ‘partnershipgedachte’ gaan denken. “Vind het goede fonds bij jouw doel. Je moet gaan praten en op pad gaan.” Een oplossing voor stichtingen die willen inspelen op fondsenwerving is vrijwilligers werven die verstand hebben van fondsen. “Stap over de drempel voor het benaderen van fondsen heen. Neem contact op met een organisatie als Stichting laluz, die professionals koppelt aan ideële organisaties. (Foto: Rich Theemling)

Simpele visie, duidelijke doelen

Congres Maatschappelijk Ondernemen_6Ceel Elemans, sectormanager public van ING Nederland, besluit het plenaire gedeelte met drie tips die ING zelf toepast in haar samenwerking met UNICEF:

  1. We moeten denken in kansen
  2. Innovatie & ondernemerschap
  3. Hoe pas je dat toe?

 

  1. Blijf niet somberen over teruglopende subsidies en gelden. Het merendeel van de bedrijven heeft een ‘geefbeleid’, spring daarin! Zorg voor meer betrokkenheid en emotie bij de achterban. Gelijkwaardigheid tussen organisaties in plaats van afhankelijkheid is van belang.
  2. Innovatie en ondernemerschap is nodig. Vis niet allemaal in dezelfde vijver, ga op zoek naar nieuwe ideeën en markten. Pak bijvoorbeeld het boek Blue Ocean Strategy erbij. Denk aan de boswachter die in no time tien dassentunnels bij elkaar twitterde.
  3. Zorg naast financieel management ook voor maatschappelijk rendement. Grote bedrijven zijn koplopers, dat geldt ook voor het MKB. Als je het maatschappelijk rendement niet laat zien dan rekenen klanten je daarop af.

Congres MO3Elemans besluit met het belang van een ‘simpele visie met duidelijke doelen’. UNICEF en ING gaan voor een betere wereld voor kinderen. Onze targetsetting: wij willen in 2015 tenminste 2 miljoen kinderen helpen. Betrek alle medewerkers en verras je klant. Afgelopen weekend vond de ING run for UNICEF plaats. 1.500 collega’s van Elemans haalden samen met hun kinderen €120.000 euro op. Daarmee kunnen 4.000 kinderen worden geholpen. (Foto: Rich Theemling)

Kijk om je heen, oplossingen en ook belangrijke (financiële) partners liggen vaak dicht in de buurt. Ga, als je een ‘moeilijk doel’ hebt, bij elkaar zitten mindmappen. Je zult merken dat er bedrijven en organisaties met gelijkwaardige doelen zijn. Ga de dialoog aan en bezoek colleges voor ondernemers.