Van vrijwilligerswerk naar werk: hoe organiseer je dat?

Home/Nieuws/Van vrijwilligerswerk naar werk: hoe organiseer je dat?

Van vrijwilligerswerk naar werk: hoe organiseer je dat?

Het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft een handreiking gepubliceerd voor de begeleiding van vluchtelingen bij vrijwilligerswerk, (taal)stages en werkervaringsplaatsen. De handreiking is bedoeld voor begeleiders van vluchtelingen. Ook interessant voor taalvrijwilligersorganisaties dus!

Vluchtelingen worden van alle kanten gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen. Dat begint al in de opvang. Vrijwilligerswerk wordt voor hen gezien als manier om bij te dragen aan de samenleving en in contact te komen met Nederlanders, maar ook om de kans op toekomstige arbeidsparticipatie te vergroten.

In de praktijk blijkt dat vrijwilligerswerk, maar ook (taal)stages en werkervaringsplaatsen echter niet altijd functioneren als een zinvolle opstap naar betaald werk. Daarom heeft KIS in de handreiking Werkend leren als opstap naar werk voor vluchtelingen vier praktijken van werkend leren naast elkaar gelegd om een antwoord te formuleren op de vraag hoe vrijwilligerswerk voor vluchtelingen zo kan worden ingericht dat er daadwerkelijk sprake is van werkend leren

Handreiking voor begeleiders, gemeenten en organisaties

De handreiking is bedoeld voor begeleiders van vluchtelingen die aan de slag gaan met een vorm van werkend leren. Ook biedt het waardevolle informatie voor gemeenten of organisaties die een werkendlerenproject voor vluchtelingen willen opstarten.

Naast de handreiking is ook het Evaluatie-instrument Werkend leren door vluchtelingen ontwikkeld. Dit instrument bevat materiaal voor de deelnemer, praktijk – en trajectbegeleider om het werkendlerentraject (tussentijds) te monitoren en te evalueren.

Download de handreiking hier.

Bron:  Kennisplatform Integratie & Samenleving 

12 februari 2018|Nieuws|