Starten als taalcoach: het is een sprong in het diepe. Als beginnende taalcoach heb je vast vragen over hoe je taalcoaching kunt aanpakken. Hoe oefen je met een anderstalige de Nederlandse taal op de meest effectieve manier? Doe je het eigenlijk wel ‘goed’? De training Aan de slag met Taal is speciaal bedoeld voor startende taalvrijwilligers.

Een deelnemer zegt hierover:

“De training heeft mij veel gebracht. Ik heb geleerd om op een gestructureerde manier het taaltraject met de anderstalige aan te pakken. Het helder krijgen van het taaldoel is hierbij erg belangrijk.”

Trainer - Anna Marie Hazenberg

Trainer Anna Marie Hazenberg: “De training Aan de slag met Taal biedt taalcoaches houvast bij het invullen van leuke, boeiende, effectieve en leerzame taalontmoetingen. Je leert aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk en het taalniveau van een anderstalige door met concrete voorbeelden aan de slag te gaan. Daarnaast leer je de basisbeginselen van coaching: motiveren, leersituaties creëren, stap voor stap groeien.”

“We besteden aandacht aan grenzen stellen en dilemma’s waar je soms als taalcoach mee te maken kunt krijgen. Daarnaast bespreken we tips en valkuilen bij taalondersteuning. Je kunt daarbij je eigen vragen inbrengen. Het leuke is dat je na het volgen van de training Aan de slag met Taal beseft dat jij er niet alleen voor staat. Met jou zijn er ruim 20.000 taalcoaches in Nederland die ook ooit in het diepe gesprongen zijn!”

Deelnemers verwoorden het zo:

“De training geeft veel tips over waar je goed lesmateriaal kan vinden, passend bij het taalniveau van de anderstalige. Ik ga zeker ook gebruikmaken van het lesmateriaal Spreektaal 1 en 2.”

 “Rustig opbouwen, niet teveel in één keer oppakken en vooral: aansluiten bij de interesses en het taaldoel van de anderstalige. Taal is geen doel maar juist een middel om mee te kunnen doen in de samenleving!”

Aan de slag met Taal is ook geschikt voor taalvrijwilligers en -coaches die al gestart zijn en graag wat meer ondersteuning willen bij de aanpak van hun taalcoaching.

Ook iets voor jou?

Wil jij ook de training Aan de slag met Taal volgen? Bespreek dit met je coördinator, die de training via het extranet kan aanvragen.

Over deze training:

Resultaat van de training

Na afloop van de training Aan de slag met Taal heb je geleerd wat de aandachtspunten zijn bij de taalcoaching van anderstaligen, weet je hoe aan te sluiten op de taaldoelen van de anderstalige en wat goede oefenvormen zijn om de taal te oefenen.

Competenties

Je ontwikkelt de volgende competenties:

  1. Inzetten van coachingsvaardigheden om anderstaligen te motiveren en te stimuleren om ook buiten de taalontmoeting met de Nederlandse taal aan de slag te gaan;
  2. Praktische oefenvormen inzetten die passen bij het taalniveau van de anderstalige;
  3. Eigen grenzen bewaken en daar waar nodig de anderstalige voor eventuele maatschappelijke ondersteuning doorverwijzen;
  4. Basisvaardigheden van taalcoaching om goed toegerust aan de slag te gaan!

Bekijk onze folder waarin deze en andere trainingen en webinars rond taalcoaching beschreven worden.