Steunpunt Basisvaardigheden bracht positief nieuws. Vanaf 1 augustus start een extra aanvraagperiode van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Het Kabinet trekt vanaf dit jaar structureel 5 miljoen euro per jaar extra uit voor de aanpak van laaggeletterdheid. Aanvragen kan vanaf 1 augustus tot en met 15 oktober 2018. Voor de subsidie geldt op=op. Wees er dus snel bij.

Wie kan subsidie aanvragen?

Scholen, bibliotheken, werkgevers, samenwerkingsverbanden, instellingen voor jeugdgezondheidszorg, of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie krijgen voor de aanpak van laaggeletterdheid. Ook als je al eerder subsidie hebt ontvangen van Tel mee met Taal kan je vanaf 1 augustus opnieuw subsidie aanvragen.

Hogere bedragen en eenvoudiger aanvragen

In deze nieuwe subsidieronde zijn de bedragen die kunnen worden aangevraagd verhoogd. Ook zijn een aantal stappen versimpeld. Zo is het bijvoorbeeld voor een school die een aanvraag indient, niet langer verplicht om samen te werken met een bibliotheek.

Wie kan een aanvraag doen?

Scholen, bibliotheken, instellingen voor jeugdgezondheidszorg of voorschoolse voorzieningen kunnen subsidie aanvragen voor laagtaalvaardige ouders. Het kan daarbij gaan om een taaltraject voor ouders, maar ook om activiteiten gericht op betere communicatie met een instelling, beter leren (voor)lezen, training om gesprekken met leraren of zorgverleners te voeren, of hulp bij het maken van het huiswerk met de kinderen.

Als werkgever kan je subsidie aanvragen voor scholing van laaggeletterde werknemers. Je kunt de subsidie gebruiken voor opleidingstrajecten of cursussen.

Lokale of regionale samenwerkingsverbanden (van minimaal acht partijen) kunnen ook aanspraak maken op de subsidie. Zij kunnen subsidie ontvangen voor activiteiten naar keuze. Met die activiteiten voer je wel (een deel van) een lokaal of regionaal Taalakkoord uit. Dit kan bijvoorbeeld taalcoaching aan laaggeletterde volwassenen zijn of voorlezen aan kinderen.

Help je mee laaggeletterdheid in Nederland aan te pakken?

Vraag jouw subsidie vanaf 1 augustus 2018 aan via telmeemettaal.nl/subsidie. Kijk voor meer informatie op http://www.steunpuntbasisvaardigheden.nl/?p=2653

Bron: Steunpunt Basisvaardigheden