Vrijwilligers werven en selecteren – Regiobijeenkomst coördinatoren Leeuwarden