Taalcoaching als instrument tegen eenzaamheid

Voor iedereen die in zijn gemeente eenzaamheid wil aanpakken, is er nu de handreiking 'Lokale aanpak van eenzaamheid' van Coalitie Erbij. Een handig instrument dat inzicht geeft in de problematiek van eenzaamheid en nut en noodzaak van samenwerking. Taalcoaching wordt hierin als belangrijke interventie genoemd.