Onlangs heeft het Ministerie van OCW de handreiking 'kwaliteitsbeleid laaggeletterdheid non-formele educatie' voor gemeenten ...

​Read More